Koncerty v Galerii Závodný

Galerie Závodný společně s Kruhem přátel hudby v Mikulově každoročně připravují cyklus abonentních koncertů vážné hudby.

Tyto koncerty přivádějí do Mikulova zajímavé interprety světa klasické hudby a představují posluchačům široké spektrum hudebních nástrojů i jejich netradiční spojení.

Na všechny koncerty je možno zakoupit přenosnou abonentní vstupenku v hodnotě 950,- Kč na recepci galerie. Cena vstupenky na jednotlivý koncert je 200,- Kč.

Upozornění: kapacita sálu je omezená, v případě velkého zájmu není možno garantovat dostatečné množství volných vstupenek na jednotlivé koncerty.

Abonentní cyklus KPH a Galerie Závodný pro rok 2017

1. 1. 2017 Puella Trio

9. 2. 2017 Q VOX

23. 3. 2017 Cimbálové duo Nikol a Petr Spěvákovi

27. 4. 2017 Trio horna /violoncello a klavír/

25. 5. 2017 Trio Actaeon

19. 10. 2017 Moravský komorní orchestr

1. 12. 2017 Miroslav Ambroš a Zuzana Ambrošová /housle, klavír/