Programy pro děti

Galerie Závodný nabízí výukové a animační programy pro děti a studenty základních i středních škol.
Kromě nejrůznějších výtvarných technik, které si mohou děti a studenti v galerii vyzkoušet, jsou programy zaměřené na rozvíjení jejich fantazie a uměleckého cítění. Výukové programy je možné přizpůsobit školním osnovám. Galerie nabízí také tematické přednášky z dějin umění pro děti i dospělé posluchače.
Galerie Závodný ve spolupráci se ZUŠ Mikulov pořádá tvůrčí dílny, ve kterých hravou formou seznamuje děti s jednotlivými autorskými koncepty a technikami.