Alojz Klimo & Pavel Rudolf

23. 11. 2017 – 6. 1. 2018

Alojz Klimo & Pavel Rudolf

Alojz Klimo
1922 v Piešťany - 2000 Bratislava

Alojz Klimo patřil od 60. let 20. století k nejprogresivnějším slovenským umělcům. Zájem o geometrickou abstrakci a malbu formuje jeho specifický a na první pohled snadno rozpoznatelný malířský rukopis.
V první polovině 60. let se na slovenské výtvarné scéně formuje skupina autorů, kteří se v rámci okruhu nové citlivosti zaměřují na konstruktivistické, kinetické a světelné umění /Milan Dobeš, Eduard Antal, Tamara Klimová, Štefan Belohradský, teoretik Arsen Pohribný/. Pro Alojze Klimu je velmi důležitá malba, soustředí se na zjednodušené geometrizované znaky a pestrou barevnou škálu.
Náměty pro tvorbu čerpá převážně v městské krajině. Motivy křižovatek, ulic a střech domů se objevují na dřevěných deskách, plátnech obrazů i linorytech. Je zde patrný princip kontrastu. Obrazová plocha je rozdělena do jednotlivých polí, každé z nich je orámováno výraznou černou linkou. Předobrazem pro toto dělení jsou zcela jistě práce Pieta Mondriana.
V sérii Křižovatek jsou jednotlivá pole tvořena systémem výrazných diagonál, v sériích Okna a Střechy členěna na obdélníky, čtverce či lichoběžníkové útvary. Každý segment /pole/ je nositelem určité barvy, obvykle Alojz Klimo používá škálu čistých, výrazných odstínů. Segmenty jsou dále obohaceny soustavou razítkových rastrů a mřížek /obdobná razítka užívá např. Roy Lichtenstein/.
Častým tematickým motivem jsou otisky kružnic a čtverců specificky a s rozmyslem rozmístěné v ploše polí. Systém rozmístění jednotlivých obrazců připomíná půdorysné záznamy, není svázán přísnými pravidly uspořádání a je velmi senzitivní.
Zajímavým principem, který Alojz Klimo rád využívá, je princip symetrie skladby kolem vertikální osy. Takto utvářená díla evokují okenní tabule či stránky knihy.
Repetitivnost, symetrické dělení obrazové plochy a jednoduché geometrické znaky zcela zřetelně odkazují k promyšlené koncepci, spontánní práce s barvou a nepřítomnost dogmatického řádu posouvají jednotlivá díla Alojze Klima k individuální, osobní a velmi citlivé výpovědi.
Alojz Klimo studoval na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě /1941-45/ a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze /1945 - 48, prof. J. Bauch/. Pro československý pavailon na Expu 1970 v Ósace vytvořil rozměrný variabil Barevné přeměny.

Pavel Rudolf
narozen 1943 v Brně

Pavel Rudolf, malíř, grafik, fotograf, tvůrce autorských knih a realizací v prostoru, patří k výrazným osobnostem geometrické abstrakce a československého konceptu.
Počátky jeho tvorby úzce souvisí s lettrismem, k písmu a textu se v průběhu let opakovaně vrací. Práce vystavené v Galerii Závodný jsou spojeny s geometrickými konstrukty, které Pavel Rudolf realizuje podle předem určeného jednoduchého pravidla.
Základním stavebním kamenem Pavla Rudolfa je konkrétní bod v prostoru. Tento bod je možno propojit s jakýmkoliv dalším definovaným bodem. Soustava těchto bodů může utvářet vrcholy jednotlivých obrazců a těles. Výsledné spojnice, jakési trajektorie, vypovídají o možnosti přímočarého či složeného pohybu a na plátně jsou nositelkami vizuálního záznamu. Nejčastěji se jedná o tenké kresebné linie.
Předem formulované pravidlo vždy uvádí cyklus kreseb a maleb, ve kterých Pavel Rudolf zkoumá všechny možnosti, které mu jím stanovená závazná formulace umožňuje. Vznikají tak série prací, které důsledně dokumentují způsob uvažování autora.
K nejzajímavějším cyklům patří práce, ve kterých je obrazová plocha plátna zaplňována kresebnými liniemi kružnic. Na základních osnovách kružnic velkých poloměrů se středy v centru plátna jsou položeny středy kružnic s malými poloměry. Jejich množství a vzájemné prolínání vytváří velmi hustou strukutru, která se vizuálně dá připodobnit k výšivce či k technice drátování. Díky užití několika barevných akcentů zůstává plocha plátna pro diváka stále srozumitelná a je možno rozpoznat středy i průběh jednotlivých kružnic.
Jeho zásahy do tištěných materiálů /fotografie, hudební partitury a textové záznamy/ a tvorba v prostoru vypovídají o jeho vazbě ke konceptu, zároveň však neztrácí souvislost s elementárními prvky geometrického názvosloví.
K zajímavým cyklům patří take série hudebních partitur. Tvorba Pavla Rudolfa je spjata s Brnem, ve kterém žije a pracuje. Na výtvarné scéně na sebe upozorňuje již začátkem 60. let /1959 - 1963 ystudoval v Brně Uměleckoprůmyslovou školu/ a jeho tvorbu velmi pozorně sledoval teoretik umění Jiří Valoch.

Otevírací doba v letní sezoně: úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Zimní sezona: úterý–pátek 10-18.00, sobota a neděle 9-18.00.

Partnerem našich akcí je město MikulovMěsto Mikulov