Abstraction and space in dialogues - Part I

Abstraction and space in dialogues
Part I: René van den Bos, René Eicke, Els Moes, Anne Rose Regenboog, Ingrid Roos, Tonneke Sengers 
25. 1. – 10. 3. 2018

Abstraction and space in dialogues

Společná výstava holandských umělců v Galerii Závodný je úvodní prezentací letošního výstavního cyklu, který se programově zaměřuje na současnou abstraktní tvorbu v evropském prostoru.

René van den Bos /1959/

Při realizaci svých maleb si René van den Bos osvojil dva zcela odlišné přístupy.
První z nich je založen na systematické práci s akrylovou barvou a lepicí páskou. Na plátně upevněná lepicí páska jasně vymezuje prostor pro barevný záznam, který autor postupně formuje v logickém systému protínajících se řad a sloupců.
Druhý přístup je založen na procesu, ve kterém přidává vodu do tenkých vrstev postupně nanášené barvy, případně na plátno. Přechody jednotlivých barevných pruhů se tím rozostřují, hranice se stávají méně zřetelné. Svůj prostor zde získává nahodilost a přirozené vpíjení barvy do plátna, které nejsou pod rozumovou kontrolou autora.
Užití obou přístupů /přísná kontrola x změna a nahodilost/ způsobuje napětí a množství různých možností v průběhu vzniku obrazu v jeho jednotlivých strukturálních vrstvách.

René Eicke /1954/

René Eicke se narodil v německém Essenu. Do nizozemského Utrechtu se přestěhoval v roce 1977.
Svůj specifický a snadno zapamatovatelný malířský rukopis zdokonaluje prostřednictvím zkoumání nových možností minimalistické abstraktní malby a užitých malířských technik.
V posledních několika letech opustil práci s barvou a soustředí se na kresbu na plátně. Přesněji: buduje strukturální záznam z černých bodů a drobných seskupení. Tento poměrně jednoduchý opakovaný kresebný záznam může být vnímán i jako strukturální vzor.
Pracuje v systému, který je svým způsobem jasně vymezený, je možné ho definovat i předvídat, souběžně ale tento systém generuje odchylky od zvoleného řádu, které je také možno zřetelně vidět, předvídat a dokonce je očekávat.
Tento způsob práce ve větší či menší míře způsobuje neklid a nejistotu na ploše plátna. Souběžně ale nepostrádá přesnost a systematičnost /výchozím systémem vždy zůstává mřížka/.Els Moes /1950/
Dříve než začala studovat na haarlemské výtvarné akademii, pracovala Els v archeologickém výzkumu.
Zkušenosti nabyté v archeologii využila i při své výtvarné tvorbě. Nanáší a vrství olejovou barvu na plátna a nechává ji schnout. Opakováním tohoto časově náročného procesu modeluje reliéfní strukturu. Ta je tvořena řadou plastických linií, které dodržují předem zvolený rytmus a sklon.
Směr nanášení barvy i úmyslné odchylky ve směrování linek způsobují změny v lámání světelných paprsků, vytvářejí stíny a dodávají reliéfům větší plasticitu, často mění intenzitu barvy. Povrch plátna nezobrazuje skutečnou podobu konkrétní věci, postavy či děje, ale zachycuje samotný průběh utváření. Jde o portrét výtvarného procesu, je odhalena strukturovaná krajina vnitřního světa autorky i pocitů diváka, které se vedle sebe ukládají do pásů vytyčených barevnou stopou.
Barevnost jejích prací se blíží monochromnímu projevu. Její plátna jsou černá nebo bílá, ostatní barvy používá velmi opatrně. Strukturované bílé a černé plochy odráží světlo, které se stává spolutvůrcem výtvarného díla.

Anne Rose Regenboog /1958/

Prostorové kresby z ocelového drátu jsou zřetelným poznávacím znamením haagské umělkyně Anne Rose Regenboog.
Základním tvarem, který je používán do nástěnných sestav, je krychle. Toto těleso se objevuje v řadách nástěnných objektů. Jednotlivé krychle mají standardizované rozměry a prezentují základní, všem dobře známý geometrický objekt.
Uvnitř jednotlivých těles Anne Rose Regenboog se nachází další prostorová kresba či systém. Znamená to, že každá unifikovaná krychle má uvnitř strukturu či jednoduchou prostorovou kresbu z drátu, která z unifikovaného tělesa utváří originální nástěnný reliéf se vztahem k okolnímu prostoru i sousedním objektům.
Krychle jsou většinou instalovány ve větším počtu tak, aby utvářely řady a sloupce. V tomto seriálním řazení je možno dobře identifikovat drobné odlišnosti.

Ingrid Roos /1968/

Světelné objekty a site specific realizace Ingrid Roos jsou charakterizovány jednoduchostí a střídmostí.
Barva a světlo ozvláštňují elementární tvary jejích nástěnných reliéfů. Odraz a rozptyl zbarveného světla změkčují hrany objektů a smývají ostré přechody mezi obrysy objektu a okolním prostorem.
Účinek světla mění prostorové vztahy mezi stěnou, objektem a divákem. Vzniká snové rozostřené prostředí, zdá se, že se objekt vznáší ve vláčném a bezčasém prostoru. Tento čistě vizuální efekt je pro diváka velmi přitažlivý.
Ingrid Roos často využívá záření velmi výrazně zabarvených neonů, vnáší tím do prostoru výstavy výrazný a poutavý akcent.

Tonneke Sengers /1959/
Práce Tonneke Sengers jsou silně spjaty s architekturou. Tvary nástěnných reliéfů a vnitřní uspořádání jejich ploch a linií často reagují na konkrétní architekturu.
Své reliéfy vyřezává laserem z hliníkových plátů. Jejich kovový povrch poté pokrývá akrylová malba, nejčastěji ve dvou výrazných odstínech. Většinou se jedná o kombinaci černá - bílá či šedá a bílá barva.
Základním tvarem reliéfů je čtverec, krychle kosoúhelník nebo hexagon. Jejich vnitřní prostor je bohatě strukturován pravidelnou mřížkou či opakovanými průběžnými liniemi v různých směrech. Střídání černé a bílé barvy, prázdného a plného prostoru, způsobuje opartové efekty a vnáší do prostoru reliéfu hloubku.
Reliéfy jsou zavěšeny na zdi v odstupu, to umožňuje proudu světla vykreslovat stíny jednotlivých pásků a segmentů. Na zdi tak vzniká nový obrazec modelovaný pouze působením světla a stínů.
Zvláštní kategorii tvoří rozměrné realizace in situ. Nástěnné malby a reliéfy doplňují architekturu interiérů, realizovány bývají i na fasádách budov. Častým motivem bývá průběžná černá linie, segmentovaná do kratších a ohraničených úseků. Vzhledem připomíná skládací metr.

Otevírací doba v letní sezoně: úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Zimní sezona: úterý–pátek 10-18.00, sobota a neděle 9-18.00.

Partnerem našich akcí je město MikulovMěsto Mikulov