Eduard Antal

Eduard Antal

Publikace věnovaná dílu Eduarda Antala se řadí do nové ediční řady Galerie Závodný,
věnované především autorů, kteří se do profesního života zapojili po druhé světové válce
a hlavní těžiště jejich tvorby spadá do 60. - 80. let 20. století. Tato generace se stále ještě
potýká s neúplným zmapováním a zařazením v kontextu vývoje československého výtvarného umění dvacátého století.

Eduard Antal

Eduard Antal

Autor textů: Vladimíra Brucháčková Závodná
Reprodukce výtvarných děl: Martin Polák
Anglický překlad: Petra Korlaar
Grafická úprava: Zdeněk Hejda
Tisk: CCB, spol. s r.o. Brno
Vydala: Vladimíra Brucháčková Závodná - Galerie Závodný
Rok vydání: 2018
Počet stran: 109
Formát: 290 x 225 mm
ISBN 978-80-907067-1-2

Cena: 380,-kč