Ročenka 2016

Ročenka 2016

Galerie Závodný představuje jednotlivé výstavy uskutečněné v roce 2016
věnované těmto autorům: Václav Krůček, François Morellet, Manfredo Massironi, Magdalena
Jetelová, Jiří Valenta, János Megyik, Bernard Aubertin a další.
Autor textů a kurátor výstav: Vladimíra Brucháčková Závodná

Ročenka 2016

Ročenka 2016

Reprodukce výtvarných děl: Martin Polák, Daniel Kamenár, Petra Korlaar
Anglický překlad: Petra Korlaar
Grafická úprava: Daniel Kamenár
Tisk: CCB, spol. s r.o. Brno
Vydala: Vladimíra Brucháčková Závodná - Galerie Závodný
Rok vydání: 2017
Počet stran: 60
Formát: 300 x 300 mm
ISBN 978-80-907067-0-5

Cena: 250,-Kč