Arjan Janssen

3. 5. – 16. 6. 2018

Abstraction and space in dialogues

Arjan Janssen
narozen 1965 v Eidhovenu

Arjan Janssen, nizozemský umělec, prezentuje samostatnou výstavou v Galerii Závodný své cykly uhlových kreseb a velkoformátových minimalistických pláten, které zcela přirozeně zapadají do tradice nizozemské abstraktní malby.
Vystudoval uměleckou akademii St. Joost Breda a později se na amsterodamské univerzitě věnoval filosofii.
Výstava představuje autorova raná díla i práce ze současnosti a nabízí možnost hlubšího vhledu do Janssenovy tvorby. Ta se zprvu orientuje na jasnou segmentaci obrazové plochy, systém a pravidelnost v geometricky čistých kompozicích jsou snadno postřehnutelné.
Postupně se autor od striktního řádu oprošťuje, vnáší do kompozice více senzitivních prvků, pevné linie malby či kresby uhlem často končí pouze jako jemné, nejasné a mizející stopy. Tato efemernost vytváří zajímavý kontrast mezi trvalým a pomíjejícím, dává prostor divákově představivosti.
Křehké kresby často využívají lomu světla, který na kompaktních černých plochách vytváří odlesky a zvýrazňuje jejich strukturu. Autor na ploše kresby záměrně ponechává i pigmentové stopy způsobené posunem šablony. Tyto vizuální doprovodné šumy vnáší do prostoru kresby pocit pohybu a stávají se dynamickým elementem.
V posledním období tvorby je Arjan Janssen stále více přitahován expresivnějším výrazem, který je patrný především v práci s barvou. Na velkoformátová plátna se tak dostávají výrazné barevné záznamy, ve kterých lze barevný valér chápat jako zástupný symbol.
Arjan Janssen od roku 2002 samostatně vystavuje v celé řadě evropských zemí. Jeho díla jsou zastoupena v mezinárodních privátních sbírkách i ve sbírkách mnoha nizozemských institucí (SBK Amsterdam, Stedelijk Museum, Museum Breda...). V roce 2015 společně s umělcem Janem Willemem van Welzenis založil iniciativu abstracte.eu, která se zaměřuje na současnou abstraktní tvorbu v mezinárodním kontextu.
V roce 2011 vystavoval společně s Janem Schoonhovenem, významným nizozemským poválečným umělcem. Ve svém životě se také již řadu let věnuje práci se sociálně znevýhodněnými skupinami lidí.

Otevírací doba v letní sezoně: úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Zimní sezona: úterý–pátek 10-18.00, sobota a neděle 9-18.00.

Partnerem našich akcí je město MikulovMěsto Mikulov

Miloš Urbásek Düren

V současné době probíhá výstava děl Miloše Urbáska v Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren. Výstava na níž spolupracovala i Galerie Závodný potrvá do 11.11.2018.

Miloš urbásek

Miloš Urbásek

Jiří Valenta Ostrava

Galerie Závodný je také partnerem právě probíhající výstavy v Ostravské Výstavní síni Sokolská 26, která představuje díla Jiřího Valenty. Výstava potrvá do 13.7.2018.

Jiří Valenta

Jiří Valenta