Heijo Hangen

21. 6. – 12. 8. 2018

Heijo Hangen

Heijo Hangen
21. 6. 2018 - 12. 8. 2018

Galerie Závodný představuje formou samostatné autorské výstavy další z významných osobností evropského výtvarného prostoru. Na přípravě výstavy Heijo Hangena se podílel německý historik umění a novinář Hans - Peter Riese, který je rovněž autorem jeho rozsáhlé monografie.
Heijo Hangen /narozen v roce 1927 v Bad Kreuznachu/ je německý umělec, který od počátku svojí tvorby v 50. letech inklinuje ke geometrické abstrakci. Mezi lety 1947 a 1950 studoval Landeskunstschule v Mainzu. Je možné sledovat vývoj jeho maleb od drobných portrétů a zátiší směrem ke kompozicím, které jsou založeny na hře s jednoduchými znaky. Předobrazy těchto kompozic a reliéfů byly zcela jistě práce J. Miróa a A. Caldera.
Na přelomu 50. - 60. let se v kresbách a olejových malbách stále více uplatňuje systematičnost a začínají se objevovat první serielní řady prací Heijo Hangena. V roce 1962 vytvořil konstruktivistický modul založený na zobrazení čtverce, který je rozdělen dvěma diagonálami. Toto zobrazení a jeho četné variace vešly ve známost pod označením Modulform. Tyto moduly se v dalších letech staly poznávacím znamením typickým pro jeho autorskou tvorbu.
Již v 70. letech zaznamenaly práce Heijo Hangena velký ohlas a byly prezentovány ve význačných evropských galeriích. Byl přizván k účasti na výstavě Documenta v Kasselu v roce 1977 a získal rezidenční pobyt ve Ville Massimo v Římě /1976/.
Od roku 1956 Heijo Hangen žije a pracuje v Koblenzi, v současnosti je ve stálé expozici nové budovy Mittelrheinmusea prezentována jeho celoživotní tvorba. V minulosti působil také v Bonnu jako pedagog na American education center U.S.I.S. Mezi lety 1977 - 1993 byl docentem na Europischän Academie für Bildene Kunst v Trieru.
V roce 2011 získal Heijo Hangen prestižní cenu Petr C. Ruppert Award for Concret Art in Europe. Jeho práce jsou zastoupeny v celé řadě evropských institucí i v privátních sbírkách.

Foto: Galerie Závodný

Otevírací doba v letní sezoně: úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Zimní sezona: úterý–pátek 10-18.00, sobota a neděle 9-18.00.

Partnerem našich akcí je město Mikulov. Město Mikulov

Miloš Urbásek Düren

V současné době probíhá výstava děl Miloše Urbáska v Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren. Výstava na níž spolupracovala i Galerie Závodný potrvá do 11.11.2018.

Miloš urbásek

Miloš Urbásek

Jiří Valenta Ostrava

Galerie Závodný je také partnerem právě probíhající výstavy v Ostravské Výstavní síni Sokolská 26, která představuje díla Jiřího Valenty. Výstava potrvá do 13.7.2018.

Jiří Valenta

Jiří Valenta