Fabrice Ainaut

13. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Fabrice Aunaut

Fabrice Ainaut

Světlo, pohyb a prostor - francouzský výtvarník Fabrice Ainaut v Galerii Závodný představí svoji tvorbu, která využívá nové možnosti spjaté s rozvojem počítačem řízených technologií. Své autorské postoje formoval především díky působení v ateliérech Carmela Ardena Quina, Julia Le Parca a Ivana Contrerase Bruneta, výrazných osobností moderního umění 20. a 21. století.
Po studiích na výtvarné škole žil Fabrice Ainaut v Africe, tato země ho inspirovala silnou vizualitou domorodého primitivního umění i podmanivou rytmickou hudbou. Tuto zkušenost podvědomě přenáší i do svých světelných objektů, které se v prostoru pohybují, a do sérií sofistikovaných nástěnných reliéfů.
Forma, světlo a pohyb tvoří základní osu Ainautovy tvorby. Přízemní výstavní prostor věnovala kurátorka výstavy Vladimíra Brucháčková Závodná monochromním nástěným reliéfům, z nichž některé vytvářejí iluzi pohybu a blíží se k opartovám zobrazením, jiné reliéfy jsou skutečně variabilní se dají mechanicky natáčet a pohybovat kolem svislé osy.
Dalším krokem je pohyb objektů, který již není způsobován fyzickým působením diváka, ale je předprogramován a řízen počítačem. Těmto barevným světelným objektům je věnován hlavní výstavní prostor v prvním patře.
Každý z objektů má svůj vlastní pohon a vlastní počítačovou animaci. Natáčí se a „tancuje" v prostoru v rytmu, který mu předdefinuje sám autor. Vizuální stránku pohybu artefaktu umocňuje světelná led animace, která je rovněž programována pro každý objekt zvlášť.
Proměny barevné světelné atmosféry, změna polohy jednotlivých objektů, které jsou prezentovány v početnějších skupinách, i změny v rychlosti jejich pohybu, nabízejí množství variací a kombinací v prostorovém uspořádání. Celek pak působí velmi emotivně, koexistence jednotlivých rozpohybovaných objektů v prostoru evokuje nenucenou animální živost.

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná, Fabrice Ainaut
Kontakt: Petra Korlaar, petra.korlaar@galeriezavodny.com, tel: 777088252

Odkaz na rozhovor v Rádiu Praha zde.

Odkaz na článek v Lidových novinách zde.

Foto: Galerie Závodný, Fabrice Ainaut

Otevírací doba v letní sezoně: úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Zimní sezona: úterý–pátek 10-18.00, sobota a neděle 9-18.00.

Partnerem našich akcí je město MikulovMěsto Mikulov