Hartmut Böhm

28. 2. – 13. 4. 2019

Hartmut Böhm

Hartmut Böhm
narozen 19. 4. 1938 Kassel, Německo


Hartmut Böhm je jednou z velkých osobností evropského abstraktního umění. Ovlivlnil mnoho svých vrstevníků i autorů mladších generací minimalistickým přístupen i volbou netradičních materiálů, které využil pro nové umělecké sdělení či estetické poselství.
Tvorbu Hartmuta Böhma vnímáme jako součást konstruktivního umění, současně si však uvědomujeme těsné sepětí s minimal artem či konceptuálním uměním.
Každý z artefaktů obsahuje několik významových vrstev vizuálního sdělení a souběžně s užitím geometrického názvosloví, důslednou redukcí v míře užitých prvků a systematickou metodologií je utvářen jedinečný rukopis autora.
Kurátor výstavy Hans-Peter Riese přistoupil k řešení pro instalaci v Galerii Závodný poněkud netradičně. Z prací, které postupně vznikaly v ateliéru autora v průběhu několika desetiletí v přímých vazbách a souvtažnostech vybral ty, které dokumentují vztah díla k okolnímu architektonickému prostoru.
Reliéfy, volně stojící objekty, kovové prostorové útvary, stůl zkomponovaný ze starších autorových prací či jejich částí a také téměř tři metry vysoký relliéfní objekt Tatlin I jsou jakýmisi mylníky, které mapují soustředěnou mentální cestu autora. I když jednotlivá vystavená díla od sebe odděluje i více než padesát let /nejstarší objekt je z roku 1962, poslední realizovaný z roku 2018/ a nezasvěcený divák nezná přesný klíč k rozluštění metodologického systému při utváření prací, jemné posuny a nuance ve vztahu architektonický prostor - umělecký objekt jsou jasně patrné.
Instalce výstavy tak získává dynamiku a proměnlivost, i když jednotlivá seskupení objektů v prostoru působí zcela přirozeně a nenuceně.
Hartmut Böhm vystudoval Akademii výtvarného umění v Kasselu /1958 -1962, profesorem Arnold Bode, zakladatel a kurátor výstav Documenta Kassel. Jedná se o výstavy, které se od roku 1955 konají jednou za pět let a prezentují v mezinárodním měřítku nové tendence ve výtvarném umění/.
Od poloviny šedesátých let se zcela koncentruje na svoji tvorbu a samostatně vystavuje v Německu, Itálii a dalších evropských zemích. Vyústěním jeho snah je cyklus Progrese proti nekonečnu /80. léta/, ve kterém řeší problematiku oproštěnosti a redukce.
V loňském roce oslavil Harmtut Böhm 80. let, trvale žije a pracuje v Berlíně.

Kurátor: Hans-Peter Riese

Foto: Martin Polák

Partnerem našich akcí je město MikulovMěsto Mikulov