Rudy Lanjouw

28. 2. - 13. 4. 2019

Rudy Lanjouw

Rudy Lanjouw
narozen 1954 v Beilenu, NL


Výstava nizozemského umělce Rudyho Lanjouwa v Galerii Závodný jemně vybočuje z galerijního konceptu výstavních aktivit v oblasti konstruktivního umění.
Nefigurativní tvorbu R. Lanjouwa není jednoduché zařadit a bezezbytku charakterizovat, stmelujícím prvkem v každé etapě jeho tvorby je abstraktní, hutná a pastózní malba.
V počátcích je patrné sepětí s tašistickými a lettristickými odkazy. Do vrstvených barevných ploch zapracovává písek, útržky papírů, odřezky kartónu, na plátnech se objevují písemné znaky a jednoduché symboly.
Postupně se jeho rukopis minimalizuje a těmto tendencím vzdaluje, barevné spektrum se přiklání spíše k monochromnímu projevu. Jednotlivé vrstvy nanášené barvy se vzájemně překrývají, divák může mít pocit, že se účastní archeologického výzkumu, který mu dovolí objevit vždy něco nového při vizuálním kontaktu s dílem.
Mnoho obrazů Rudyho Lanjouwa bylo inspirováno rytmem. Rytmizovaná segmentace maleb často představuje parafrázi hudebních skladeb /autor má velmi blízko k hudebním motivům Simeona ten Holta/, někdy také vychází i z jemných vibrací, které reflektují vnitřní rozpoložení autora.
Povrch maleb či kreseb často velmi výrazně definují geometrické či amorfní linie a plochy, pro které Rudy Lanjouw volí kontrastní barvy, nejčastěji černou. Horizontální či vertikální dělení plochy vnáší do obrazů pohyb, společně s vrstvením obrazové plochy vyvolává pocit další dimenze v díle. Na výstavě v Galerii Závodný je možné zhlédnout i třídimenzionální objekty.
Práce R. Lanjouwa jsou zastoupeny v mnoha institucionálních i soukromých sbírkách v Evropě, výstavní aktivity tohoto umělce.

plátno, papír, malba, štětec
to je začátek
a já
tvořím, vrstvím na plátno barvu
zatím není nic hotovo, vše je otevřeno
každý následný zásah ukazuje cestu a nahlodává
koncentraci - co je ještě možné a co ne?

musím rozhodnout
R. L. 2016

Partnerem našich akcí je město Mikulov. Město Mikulov