Dalibor Chatrný

Narozen 28. srpna 1925 v Brně
1945-1949 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, František Kovárna, Karel Lidický)
1949-1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský)
1963-1986 pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno
1990-1992 pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky
1992-1993 pedagog v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v Brně
1992-1994 pedagog na katedře scénografi e na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Ocenění:
1960 Cena Antonína Procházky
1968 Cena 1. bienále Výzkumy grafi ky
1985 Cena 4. Biennale der europäischen Grafi k
1997 Cena Vladimíra Boudníka, Grafi ka roku 1996
2000 Cena Michaela Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění
2001 Cena Sdružení A - R Christmas 2001

Členství ve skupinách:
Profi l 58, Parabola, Klub konkrétistů, Umělecká beseda Praha, TTklub

Dalibor Chatrný žije a pracuje v Brně.

Další informace a fotografie z výstavy zde.