Miloš Urbásek

Narozen 28. 7. 1932 v Ostravě Zábřehu
Zemřel 14. 7. 1988 v Drábsku, Slovensko

1953-1956 Vojenský letec /navigátor a radiotechnik/
1957 V Ostravě se seznamuje s Eduardem Ovčáčkem a Rudolfem Valentou
1958-1964 Vysoká škola výtvarných umění Bratislava /profesoři: Peter Matejka, Vincent Hložnik/
60. léta Účastní se II. konfrontace v ateliéru sochaře Aleše Veselého. S Eduardem Ovčáčkem zakládá skupinu bratislavských Konfrontací.
Výstavy probíhají v letech 1961-1964
1967 Získal cenu Folkwang-Presse v Essenu, Německo
1969 Pozvání Fordovy nadace na studijní pobyt do USA. Československé úřady jeho účast nepovolily
1969 Získal cenu Prix d´achat Biennale de Gravure Ljubljana
Od roku 1958 trvale žil a tvořil v Bratislavě. Zabýval se malbou, grafi kou, kresbou, kresbou pastelem, knižní ilustrací, vytvářením objektů.

Zastoupení ve sbírkách
Státní galerie v Banské Bystrici, Galerie města Bratislavy, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Sbírka slovenské spořitelny Bratislava, Moravská galerie Brno, Galerie Benedikta Rejta Louny, Galerie výtvarného umění Ostrava, Národní galerie Praha, Umělecko-průmyslové muzeum Praha, České muzeum výtvarných umění Praha...

Stedelijk Museum Amsterdam, Akademie voor Beeldende Kunsten Arnhem, Graphothek Berlin, Museum Bochum, Josef Albers Museum Bottrop, El Museo de Arte Moderno Jesús Soto Ciudad Bolívar, Kunstmuseum Düsseldorf, Museum Essen, Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, Artothek Köln, Moderna Galerija Ljubljana, Bibliotheca Vaticano, Library of Congres Washington, Albertina Wien...

Soukromé sbírky hlavně na Slovensku, v České republice, Německu, Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Itálii, Portugalsku, a USA.

Další informace a fotografie z výstavy v r. 2012 zde.

Další informace a fotografie z výstavy v r. 2017 zde.

Informace a fotografie z výstavy 2017 zde.