František Kyncl

1934 21. 11. Narozen v Pardubicích
1950-1953 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
1953-1957 Vyšší uměleckoprůmyslová škola, Praha
1962 Návštěva Sovětského svazu, seznamuje se s ruskou avantgardou a konstruktivismem 20. let
1966 Cesta do Rakouska a Itálie, v Římě se setkává s tvorbou Lucia Fontány, která ho ovlivnila
1968 Odcestoval do Rakouska
1969 Přesídlil do Německa a zůstal ve vynucené emigraci
1969-1971 Akademie výtvarného umění, Dűssledorf, profesor G. Hoeme
1974 Od tohoto roku vydává časopis Schwarz auf Weiss, který přináší informace o české exilové scéně
1981-1982 Pedagog na dűssledorfské akademii


Svými pracemi je zastoupen v řadě veřejných i soukromých sbírek. František Kyncl zemřel 17. července 2011 v Dűssledorfu.

Další informace a fotografie o výstavě zde.