Jiří Valenta

6. srpen 1936 Praha - 11 červenec 1991 Cologne
1951-1953 Vyšší uměleckoprůmyslová škola v Praze
1953-1959 Akademie výtvarných umění
(ateliér prof. M. Holého a prof. K. Součka)
1959 V depozitáři Národní galerie zhlédl malby F. Kupky
1960 Účastní se obou neofi ciálních setkání nejml. generace - Konfrontací I, II. První dokonce probíhá v jeho ateliéru v Libni.
1964 Cyklus Syntetických tkání
1968-1969 Přes Vídeň odchází do Německa a usazuje se v Hof Dodau u berlínského galeristy Jarryho Koliána
Cyklus Pocta Mistru Theodorikovi (Devět pokusů o zavěšení člověka do prostoru) a Dodavský biliard
1970 Stěhuje se do Plönu
Vznikají cykly Votivní desky pro sv. Lalu a Votivní desky pro sv. Krappa
1971 Získává jednoroční stipendium Emila Noldeho v Seebüllu
Cyklus početných Kreseb a Obrazů, ve kterých se objevuje dotek dvou chodidel
1972 Trvale se usazuje v Kolíně nad Rýnem
Po 1979 Zcela přestává malovat a věnuje se fotografii
Hodně cestuje (Francie, Anglie, Holandsko, Tunis, Itálie...)
1991 11. července umírá v Kolíně nad Rýnem

Velké poděkování patří panu Janu Koblasovi, který pozůstalost po Jiřím Valentovi dlouhá léta spravoval a ve své podstatě ji uchránil
celistvou a kompaktní.

Další informace a fotografie z výstavy zde.