Libor Fára

1925 12. září narozen v Praze
1942-1944 Studia na grafické škole Officina pragensis u prof. J. Švába
1942 Seznámení se spořilovskými surrealisty
1945-1950 VŠUP, ateliér Emila Filly
1949 Cyklus koláží Snídaně o půlnoci
1949 Seznámení s Anette Šafránkovou (Annou Fárovou)
1951-1953 Vojenská služba
1953 Spolupráce s divadlem E. F. Buriana
1954-1955 Externí studium na VŠUP u F. Muziky
1957 Účast na výstavě Skupiny Máj v Obecním domě
1959 Začátek práce na cyklu Rytmy
1962 Zahájení spolupráce s Divadlem Na zábradlí
1964 Scénický návrh pro Krále Ubu A. Jarryho, režie Jan Grossman
1965 Objekty a asambláže Hrací stoly
1962-1975 Spolupráce s Činoherním klubem
1969 Výstava Stop-time v Galerii Václava Špály v Praze
1974-1975 Cyklus Hrací stoly
1987-1988 Cyklus Plechomluvy, koláže a asambláže
1988 3. března umírá v Praze

Další informace a fotografie z výstavy zde.