Eva Janošková

1935 20. 10. Narozena v Praze
1950 - 54 Vyšší škola uměleckého průmyslu v Praze
1956 - 62 Studia na Akademii výtvarných umění v Praze /V. Sychra, A. Pelc/
1966 - 67 Návrhy gobelínu pro prodejnu zahraniční literatury v Praze, tkáno v dílně M. Teinitzerové v Jindřichově Hradci
1968 Studijní cesta ve Spolkové republice Německo
1969 Trvale se usazuje v Kolíně nad Rýnem
1972, 78 Stipendia Společnosti Aldegrever v měditiskařské dílně H. Käthelhön ve Wamelu, SRN
1983 Stipendijní pobyt Norske Grafikere v Oslu, Norsko
1983 - 88 Kurátorka alternativní výstavní haly Simultanhalle v Kolíně n. Rýnem
1985 - 94 Pracovní pobyty v Antverpách v litografické dílně R. Broulima


Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění, Hradec Králové, Východočeská galerie , Pardubice, Kunstahalle, Kiel, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem, Museum Bochum, Deutches Spielkartnmuseum, Leinfelden

Další informace a fotografie z výstavy zde.