Miroslav Šnajdr

Biografie
1938 Miroslav Šnajdr se narodil 8. 11. v Toveři u Olomouce
1953-1956 Studium na Vojenské hudební škole v Liberci
1962-1967 Státní konzervatoř v Brně, obor lesní roh
1961-2001 Hornistou v Moravské fi lharmonii v Olomouci
1963-65 Členem olomoucké tvůrčí skupiny Ohnisko
od r. 1990 Členem TT klubu
1999 Získal ocenění města Olomouce za celoživotní tvorbu
2001 Obdržel cenu Michala Ranného za významný přínos české výtvarné kultuře

Pan Miroslav Šnajdr žije a tvoří v Olomouci


Zastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, CZ
Galerie Benedikta Rejta, Louny, CZ
Galerie výtvarného umění Ostrava, CZ
Galerie Zlatá husa, Praha, CZ
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, CZ
Moravská galerie v Brně, CZ
Muzeum umění Olomouc, CZ
Národní galerie, Praha, CZ
Galerie Benedet, Ovideo, E
Jacques Lemeistre, Paříž, F
Kupfertischkabinett, Drážďany, D
Msic Deparment of the University of Sydney, Sydney, AUS
Paul Fachetti, Paříž, F
Staatliche Kunstsammlungen, Drážďany, D
a v mnoha domácích a zahraničních privátních sbírkách

Další informace o autorovi a fotografie z výstavy naleznete zde.