Koncerty v Galerii Závodný

Galerie Závodný společně s Kruhem přátel hudby v Mikulově každoročně připravují cyklus abonentních koncertů vážné hudby.

Tyto koncerty přivádějí do Mikulova zajímavé interprety světa klasické hudby a představují posluchačům široké spektrum hudebních nástrojů i jejich netradiční spojení.

Na všechny koncerty je možno zakoupit přenosnou abonentní vstupenku v hodnotě 950,- Kč na recepci galerie. Cena vstupenky na jednotlivý koncert je 200,- Kč.
Upozornění: kapacita sálu je omezená, v případě velkého zájmu není možno garantovat dostatečné množství volných vstupenek na jednotlivé koncerty.

Plán koncertů v Galerii Závodný v roce 2019:

Plán koncertů 2019