Galerie Zavodny
IMG_1900jpg.jpg

Aktuálni

 
 

Jasanský/polák/novotný - vzorová výstava

Lukáš Jasanský /1965, Praha/, Martin Polák /1964, Praha/, Jaromír Novotný /1974, Český Brod/

Jasansky_Polak_Galerie_Zavodny.jpg

Použité fotografické papíry různých formátů, které prošly technologickým procesem vzniku fotografie klasickou metodou zpracování analogické fotografie a nesou na sobě stopy vývojky a ustalovačů, tvoří páteřní osu celé výstavy. Jednotlivé listy jsou zajímavé tím, že na svém povrchu nesou vizuální genetickou informaci o zrodu jednotlivých uzavřených fotografických cyklů. Každý arch prošel výrobním procesem, který je na povrchu fotografického papíru patrný. Dlouhé skladování navíc zanechalo stopy v barevné struktuře a v míře zažloutnutí bílých a černých ploch fotopapírů.

Lukáš Jasanský a Martin Polák předem znali interiér Galerie Závodný i proměny světelného osvitu v denní časové ose v těchto prostorách. Pracovali s konvolutem „poznamenaných“ archů obdobně jako se skutečnou autorskou sérií. Jemné abstraktní vzory jednotlivých fotopapírů spoluutváří dialog s členitým a současně puristickým prostorem galerie.

Jaromír Novotný byl ke spolupráci přizván zcela záměrně. Jeho velmi kompaktní a ucelená tvorba rovněž reaguje na samotné bytí plochy obrazu, nenabízí divákovi nic zobrazivého a konkrétního. Za touto zdánlivou jednoduchostí a statičností obrazové plochy se ale skrývá velmi promyšlená práce s obrazovou plochou a jejím členěním, s účinky světla a s interakcí s vnějším prostorem, především stěnou, na které obraz visí.

Harmonie, která spočívá ve vizuální čistotě dvou odlišných autorských přístupů, otevřený dialog s architekturou budovy, hra s formáty a senzitivita prací, která odkazuje k minulým a již odžitým dějům, jsou příslibem jedinečného, téměř meditativního zážitku, této výstavy, kterou sami autoři nazvali „Vzorovou výstavou.“

 
 
Lukáš Jasanský, Martin Polák

Lukáš Jasanský, Martin Polák

Lukáš Jasanký, Martin Polák

Lukáš Jasanký, Martin Polák

Jaromír Novotný, Visible Painting, #7, 2010, 200 x 160 x 3,8 cm

Jaromír Novotný, Visible Painting, #7, 2010, 200 x 160 x 3,8 cm

Jaromír Novotný

Jaromír Novotný