Galerie Zavodny
O4481_I_fullres.jpg

Adriena Šimotová

 
 

Adriena šimotová

6. srpna 1926

74_str 135_72_oko zavrenefullres.jpg

„A den je tichý, křehký jako skořápka.
Uvnitř je slunce, také celé bílé..."
J. Skácel

Plynutí myšlenek se mísí s útržky vzpomínek, životní zkušenost přerůstá v objevné hledání. Okamžik se stává věčností. Rozechvělá ženská intuice souzní s jasným autorským záměrem.

V mlhavém tichu ateliéru Adrieny Šimotové se pomalu rodí první doteky. Materie se pod dlaněmi autorky pozvolna podvoluje jejímu záměru. Prsty zanechávají stopy v ohraničené krajině tvárného papíru.

Paní Adriena vtiskává do papírové hmoty vlastní prožitek, záznam svého bytí v určité chvíli či situaci. Vizuální krása není v tomto okamžiku důležitá. Jde o to vyjádřit skutečnou podstatu a význam daného momentu, pravdu, která se na krátký okamžik vyjevila.
Bříška prstů roztírají pigment po papíře. Zrna barvy zaznamenávají obrysy věcí a postav, kopírují stav duše i představ autorky. Židle, stoly, věci denní potřeby, lidská těla i jejich torza a fragmenty v sobě nesou energii silného prožitku. Skořápky obyčejných věcí a figur ukrývají bolest i smíření, odcházení, které mizí v očekávání, víru přerůstající v touhu, lásku k bližním, němé rozhovory se členy rodiny...

Adriena Šimotová je velmi otevřená a odvážná, ne vždy je jednoduché odkrýt pravdu vlastního nitra a zpřístupnit ji sobě i ostatním. Pravda může nepřipravené zaskočit, zranit. Papírová tkáň absorbuje a unese veškerou tíži bytí - trhání, ostré řezy, perforace, muchlání a mačkání ji oživují. Plastické reliéfy a struktury se stávají personifi kacemi lidského údělu, zosobňují fyzické i psychické potřeby člověka ve vazbách a odpovědích k prostředí a prostoru, ve kterém se nachází.

Adriena Šimotová dokáže být i velmi křehká, jemná, senzitivní a zranitelná. Dimenze lidskosti, mentální a duchovní síla člověka jsou pro ni svátostí. Doteky se vytrácejí v bílé mlze papíru. Jednotlivé tahy v náznacích doznívají v tiché kontemplaci...

Ticho přestává být mlčením a stává se dorozumívacím prostředkem...

V. Brucháčková Závodná, červenec 2014

Životopisné údaje

1926 Narodila se 8. srpna v Praze
1940-41 Studium na soukromé grafické škole v Praze /prof. Jaroslav Šváb/
1942-45 Studium na Státní grafické škole v Praze
1945-50 Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, profesorem Josef Kaplický
1953 Sňatek s výtvarníkem Jiřím Johnem
V ateliéru V. Boštíka uspořádána improvizovaná výstava, účastni V. Boštík, J. John, D. Mrázková, J. Mrázek, mladé umělce podpořili: V. Kaplický, V. Bartovský, A. Kybal.
1960 Narození syna Martina
Oficiální založení skupiny UB 12 /V. Bartovský, V. Boštík, F. Burant, V. Janoušková, V. Janoušek, J. John, S. Kolíbal, D. Mrázková, J. Mrázek, V. Prachatická, J. Šetlík, A. Šimotová, A. Vitík, později do skupiny přijati J. Zemina, A. Kučerová, O. Smutný/
1968 Samostatná výstava v Galerii V. Špály
Setkání s J. Šímou v Paříži
1969 Zrušení dosavadního svazu československých výtvarných umělců, zákaz uměleckých skupin, také UB 12
1970 Zlatá medaile na Mezinárodním bienále grafiky ve Florencii
1972 Zemřel Jiří John
1974 Cesta do Paříže, setkání s kritikem F. Talabotem, francouzským nakladatelem Gallimardem, kurátorkou J. Claverie
1976 Na pozvání paní M. Mládkové vycestuje do USA
1979-80 Práce na ilustracích k básním V. Holana
80. léta Hlavním materiálem pro výtvarnou práci se stává papír
1984-89 Pravidelné tvůrčí pobyty v bývalém františkánském klášteře v Hostinném v Podkrkonoší
1986 Výstava v Domě umění v Brně a v Domě pánů z Kunštátu v Brně, kterou uspořádal J. Valoch
1990 Retrospektivní výstava v Galerii hlavního města Prahy s názvem Setkání, kterou připravil J. Zemina
Získává prestižní cenu Gottfrieda von Herder ve Vídni
Tři měsíce pracuje v ateliéru v Centre George Pompidou v Paříži
1991 Je jí udělen francouzský řád Rytíře umění a literatury - Chevalier d´Ordre de l´Art et Lettre. Výstava v Galerii de France
1994 Smrt syna Martina Johna
1995 Opětovný tříměsíční pobyt v ateliéru Centre Pompidou v Paříži
1997 Udělena Medaile za zásluhy I. Stupně
2001 Retrospektivní výstava NG Praha, Veletržní palác
2003 A. Šimotové je udělen francouzský Řád důstojníka umění a literatury - Offi cier d´Ordre de l´Art et Lettre
2004 Retrospektivní výstava SNG Bratislava
2005 Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě udělila A. Šimotové titul Doctor Honoris causa
2014 19. května paní Adriena Šimotová odešla ze světa


Výstava v Galerii Závodný vznikla ve spolupráci s Nadací Adrieny Šimotové a Jiřího Johna a díky pomoci pana Pavla Brucnlíka.

 
 
Šimotová_Galerie_Zavodny.jpg
Šimotová_Galerie_Zavodny3.jpg
Šimotová_Galerie_Zavodny2.jpg
Šimotová_Galerie_Zavodny4.jpg