Galerie Zavodny
2.jpg

Ašot Haas

 
 

Ašot Haas

6. července 1981 Moskva

Haas_Galerie_Zavodny.jpg

Slovenský výtvarník s ruským původem, prezentuje ve výstavním prostoru Galerie Závodný své originální světelné objekty ze skla a plastu. 
Jednoduchá geometrická forma, podrobné zkoumání matematickofyzikálních zákonů, záliba v moderních technologiích i materiálech, hra s prostorem a iluzí - to vše utváří proměnlivé reliéfní a prostorové struktury na rozhraní snu a skutečnosti. 
Tvorba Ašota Haase se opírá o principy op artového zobrazení a geometrické abstrakce, které utvářejí přísnou geometrickou platformu jeho prací. Základním minimalistickým tvaroslovím se stává kruh a čtverec, jednotlivé posuny a změny těchto obrazců jsou často rozvíjeny v serielních řadách.
Vizuální pohyb uvnitř objektů, který vyvolávají optické klamy linií a čar, doprovází působení světla a měnící se barevnost. Světlo společně s barevným akcentem obohacuje neosobní jazyk geometrie o pocitovou složku, subjektivizuje vnímání díla, vnáší do instalací další dimenzi pohybu. 
Ašot Haas rád převádí do výtvarné podoby řád a principy, které odpozoroval v přírodě či ve vesmíru. Často se jedná o rozklad prvků na drobné fyzikální částice a jejich následné skládání do systémů vyjádřitelných matematickými vzorci a posloupnostmi.
Na základě tohoto pozorování vznikají konstrukty z různých materiálů /nejčastěji je to sklo a plast/, které využívají nejmodernější dostupné technologie, současně však počítají i se spolupůsobením diváka.
Ašot Haas vystudoval na VŠVU v Bratislavě /2000 - 2007/ ateliéry Kamenosochoařství, Designu, Skla, Sochy, objektu a instalace. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí, jeho práce se staly součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek.


 
 
Haas_Galerie_Zavodny1.jpg
Haas_Galerie_Zavodny3.jpg
Haas_Galerie_Zavodny2.jpg
Haas_Galerie_Zavodny4.jpg