Galerie Zavodny
chatrny_tvar.jpg

Dalibor Chatrný

 
 

Dalibor chatrný 

28. srpna 1925 — 5. července 2012

chatrny_galerie_zavodny.jpg

Dalibor Chatrný - Místa v prostoru


Přála bych si potkat prostor, ve kterém bydlí duše Dalibora Chatrného. Zcela jistě musí být v okolí Brna. Rozpoznat ho by nebylo těžké, místo jmenovky by u zvonku svítilo razítko palce. Zlehka, jako když se list na stromu pohne, bych prostor vdechla. Stála bych tiše jako v kostele, bála bych se hlasu ozvěny, tříštil by se o boční kaple z krychlí a kvádrů. Potom
bych opatrně zavřela dveře s množstvím malých okrouhlých dírek, překročila napnuté provázky na zápraží a sestoupila po schodech z ohýbaného plechu. Cestou bych potkávala rozcestníky s nápisy ODNIKUD - NIKAM a NIKDE - NIC, překročila několik překážek, přes které by přelézaly rozechvělé tahy Daliborovy tužky.

Na horizontu bych se ohlédla a zamávala čistým reliéfům drobných čtvercových oken. Na památku bych si odnesla paletu bílých, smetanových, zašedlých a nažloutlých barev, které by rámovala černá tenká linka. Vím, že hned v sousedství by se na mě smály mnohem výraznější barevné cákance, ale já bych už z ruky nepustila máslově bílé a šedé valéry ztišení a hloubky.

Pomalu bych odcházela. Přes hraniční závoru bych si ještě prohlédla zamlženou rozmazanou krajinu Roberta Hliněnského, zvlněná rozoraná pole hladkých objektů Františka Šenka, posbírala bych z prádelní šňůry usušené šátky a prostěradla z grafik Ivana Chatrného. Vítr by snad ke mně z dálky přinesl útržky skladeb Aloise Piňose.

A potom, potom už bych se sem nejspíš nikdy nevrátila. Neměla bych odvahu.

Na stejném místě bych nalezla pouze základy. Stále stejné, velmi pevné a prověřené časem, ale v patře by asi pracovitá a nepokojná duše Dalibora Chatrného vytvářela další prostor, nový začátek svých snů a vizí.

Dalibor Chatrný totiž odvahu začínat znovu má.

Životopisné údaje

Narozen 28. srpna 1925 v Brně, zemřel 5. července 2012 v Rajhradě u Brna.
1945-1949 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, František Kovárna, Karel Lidický)
1949-1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský)
1963-1986 pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno
1990-1992 pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky
1992-1993 pedagog v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v Brně
1992-1994 pedagog na katedře scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Ocenění:
1960 Cena Antonína Procházky
1968 Cena 1. bienále Výzkumy grafi ky
1985 Cena 4. Biennale der europäischen Grafi k
1997 Cena Vladimíra Boudníka, Grafi ka roku 1996
2000 Cena Michaela Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění
2001 Cena Sdružení A - R Christmas 2001

Členství ve skupinách:
Profi l 58, Parabola, Klub konkrétistů, Umělecká beseda Praha, TTklub

 
 
chatrny_stropy_a_podlahy.jpg
chatrny_tvar.jpg
chatrny_prostor2.jpg
chatrny_tvar2.jpg