Galerie Zavodny
IMG_2584.jpg

Dana Puchnarova

 
 

Dana puchnarová

22. ledna 1938

Puchnarova_Galerie_Zavodny.jpg

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí."
K. Čapek

Paní Dana Puchnarová netouží po tichu, nese v sobě uměřenou potřebu sdělení. Průběžně skládá jednotlivé metafory slov do obrazů, literárních textů a výpovědí, které mapují myšlenkové i duševní rozpoložení její generace a dokumentují časovou periodu svého vzniku.

V grafikách, kresbách, malbách, asamblážích i utopických projektech v krajině lze vyčíst vnitřní revoltu proti totalitnímu režimu. Krajinné vize Dany Puchnarové kompenzovaly úzkost a strach, vyvolaný duchovním i fyzickým strádáním národa v 50.- 80. letech 20. století.

Nenápadně se ve svých dílech stává mluvčím, který své postoje koriguje neúnavným a opakovaným hledáním vlastního řádu. V první polovině šedesátých let se Dana Puchnarová věnuje informelním strukturám v malbě a grafice, reaguje na poezii či prózu známých autorů - F. Kafku /1963 - 64 cyklus kombinovaných kreseb a grafických listů k povídkám Malá pozorování, jsou součástí diplomové práce/, F. Halase /1964-65 připravuje knižní ilustrace veršů pro sbírku Potopa a Hlad, vydáno v nakladatelství Blok, Brno, 1965/, R. M. Rilkeho, K. H. Máchu /cyklus litografií k jeho Máji, 1979/, R. Jefferse... V těchto výtvarných parafrázích se objevují témata úzkosti, ohrožení, strachu, bloudění, hledání a zmaru.

V cyklech kreseb a grafických listů Geometria Spiritualis /1963 - 1965/ a Geometria Mechanica /1965 - 66/, které jsou ovlivněny filozofií Tomáše Akvinského a Jacquese Meritaina, začíná Dana Puchnarová využívat racionální geometrický slovník, který ji fascinuje přesností, účelností a objektivitou. „Geometrie je především hold a poklona duchu. Dává tvar a obrys věcem, vytvořeným rukou člověka. Dává mu také tvar myšlení..."

Její geometrie je velmi blízká zákonům přírody, pomalu se vyvíjí a přetváří v plošné útvary čistých barev, které se snoubí s prostorem a světlem. Základní řád přináší svobodu a uvolnění v možném vyjádření. Z kresebných záznamů se rodí sytě barevné symboly a znaky - cykly Křivky /1967- 74/, Znaky/1968- 1974/, Architektouny/počátek 70. let/. „Síla barev je jako síla víry - obojí podporuje naši duši ve snahách o dobro."

Ve druhé polovině sedmdesátých let se redukovaná geometrická zobrazení, často ve tvaru zjednodušených schémat lidské figury, objevují ve vizích imaginárních architektur a prostorů. Otázky vzájemných vazeb mezi lidmi, vztahů ke krajině a směřování civilizačního vývoje odkazují k výkladům existenční podstaty života člověka /cykly Utopeia - Sen o civilizaci /1973-79/, Vize zničené civilizace /1978- 79/, Pomníky člověka /dokončeno 1979/, Protest proti válce/.

Od roku 1996 vytváří Dana Puchnarová tvarově měkké, provázané a zaoblené geometrické struktury /cyklus Sítě/. Jednotlivé barevné buňky se opakují, vytvářejí řady a shluky prolínajících se mřížek a klenebních polí, zahaleny v mlžném oparu běloby se rozestupují do prostoru. Vnímání obrazu přechází v meditaci...


Životopisné údaje

1938 Narozena 22. 1. v Praze
1953 - 58 Střední odborná škola výtvarná v Praze
1958 - 64 Akademie výtvarných umění Praha /Karel Souček, Ladislav Čepelák, Vojtěch Tittelbach/
1965 Cena Ministerstva kultury ČSSR za grafický cyklus k povídkám F. Kafky
1966 Folkwan-Presse-Preis za cyklus Geometria Spiritualis, Essen
1968 Čestné uznání na I. bienále Výzkumy grafiky v Jihlavě
1977 Signatářkou Charty 77
1978 V galerii Malá scéna v Českých Budějovicích byla 16. 5. J. Valochem zahájena výstava Halasiana, po týdnu výstava zavřena policií
1991 - 2003 Výuka kresby na PF UP v Olomouci
1996 Cena Masarykovy Akademie umění, Praha
1998 Cena Grafika roku 1997, Praha
Paní Dana Puchnarová žije a pracuje v Dobřichovicích u Prahy


Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Památník Terezín, Muzeum umění, Olomouc, Graphische Sammlung Albertina, Wien, Muzeum Narodowe, Krakow

 
 
Puchnarova_Galerie_Zavodny_1.jpg
Puchnarová_Galerie_Zavodny3.JPG
Puchnarova_Galerie_Zavodny.jpg
Puchnarova_Galerie_Zavodny4.JPG