Galerie Zavodny
Eva Schlegel_191_Lead_35x53_2010.jpg

Eva Schlegel

 
 

Eva Schlegel

Narozena 1960 v Hall v Rakousku

Schlegel_Galerie_Zavodny.jpg

Nalézt okamžik, kdy se z běžné činnosti, rutinního pohybu či hry stává nebezpečná situace, hazard... Objevit moment, po kterém čas plyne jinak, známý svět se stává bludištěm, vazby a vztahy, které se zdály být pevné, neplatí... 
Prozkoumat stav mysli, ve kterém člověk dospěje k rozhodnutí opustit známé a bezpečné zázemí, vymění ho za nejistotu, ohrožení...
Najít zlomek vteřiny, který člověku umožní   p o z n á n í...
Paní Evu Schlegel, renomovanou rakouskou výtvarnici, zajímají situace, které zaznamenávají zlomovou polohu, okamžiky mezi tíhou a lehkostí, létáním a pádem, pohybem a klidem. Přitahují ji paradoxy a momenty, kdy nelze dešifrovat skutečný význam dané situace. Není jasné, zda postavy vyobrazené na plátně či olověné desce plavou, padají nebo letí. Napětí dané chvíle zasahuje i diváky, zneklidňuje je i očekávání možného pádu či nehody. Hranice lidských možností a blízkost případného pochybení vyvolávají nejistotu i zvědavost.
Dílo Evy Schlegel zahrnuje především fotografické práce, video a instalace, které mají vztah k různým polohám vnímání časového průběhu a prostoru. Ráda používá nalezený materiál a vytváří tzv. ready made objekty. Pracuje s různorodými fotografickými technikami, k nejzajímavějším patří práce s olověnými deskami, které slouží jako podklad pro sítotisky. 
Velkoformátové olověné desky se sítotiskovými snímky mraků či hor vytvářejí zvláštní šerosvitné krajiny. Odlesky a stíny kovového podkladu prohlubují prostor, vnášejí do obrazů jedinečnou atmosféru a napětí. 
Lidskou fascinaci létáním sdílí Eva Schlegel ve snímcích postav z curyšského Centra pro trénink kosmonautů. Fotografie a videoprojekce velmi formálně oblečených lidí ve stavu beztíže navazují na projekty Y. Kleina.
Od roku 1990 se Eva Schlegel zabývá problematikou textu. Její písmo však postrádá konkrétní podobu, je možné ho dešifrovat pouze jako vizuální znak, který rytmizuje a členění prostor skleněných desek, které pokrývá. Písmo má charakter i vizuální strukturu běžného textu, jeho význam ovšem není možno číst. 
Velmi zajímavou část její tvorby představují série oblaků a erotických výjevů na dřevěných deskách či na plátně, které pokrývá až čtyřicet tenkých vrstev laku. Tato náročná technologie vnáší do díla dimenzi hloubky, ztmavuje a patinuje daný výjev.
Eva Schlegel studovala na Vysoké škole užitého umění ve Vídni /1979 - 85/, v mistrovské třídě Oswalda Oberhubera. Mezi lety 1997 - 2006 působila paní Eva Schlegel jako univerzitní profesorka umění a fotografie na vídeňské Akademii výtvarných umění. Stala se komisařkou rakouského pavilonu na 54. Bienále v Benátkách.
Paní Eva Shclegel žije a pracuje ve Vídni, její práce jsou zastoupeny v mnoha státních i soukromých sbírkách po celém světě.


Životopisné údaje

1960 Narozena ve městě Hall, Tyrolsko v Rakousku
1979-1985 Studium na Vysoké škole užitého umění ve Vídni, prof. O. Oberhuber
1997-2006 Profesorka na Akademii výtvarných umění, Vídeň
2011 Zvolena komisařkou rakouského pavilonu na Bienále v Benátkách
Paní Eva Schlegel žije a pracuje ve Vídni.

 
 
Schlegel_Galerie_Zavodny.jpg
Schlegel_Galerie_Zavodny1.jpg
Schlegel_Galerie_Zavodny4.jpg