Galerie Zavodny
Fabrice Ainaut-Sans titre-2009-Acrylique sur pvc-49x55x11cm .JPG

Fabrice Ainaut

 
 

fabrice ainaut

1982, Fabrice Ainaut

Ainaut_Galerie_Závodný.jpg


Světlo, pohyb a prostor – francouzský výtvarník Fabrice Ainaut v Galerii Závodný představí svoji tvorbu, která využívá nové možnosti spjaté s rozvojem počítačem řízených technologií. Své autorské postoje formoval především díky působení v ateliérech Carmela Ardena Quina, Julia Le Parca a Ivana Contrerase Bruneta, výrazných osobností moderního umění 20. a 21. století.

Po studiích na výtvarné škole žil Fabrice Ainaut v Africe, tato země ho inspirovala silnou vizualitou domorodého primitivního umění i podmanivou rytmickou hudbou. Tuto zkušenost podvědomě přenáší i do svých světelných objektů, které se v prostoru pohybují, a do sérií sofistikovaných nástěnných reliéfů.

Forma, světlo a pohyb tvoří základní osu Ainautovy tvorby. Přízemní výstavní prostor věnovala kurátorka výstavy Vladimíra Brucháčková Závodná monochromním nástěným reliéfům, z nichž některé vytvářejí iluzi pohybu a blíží se k opartovám zobrazením, jiné reliéfy jsou skutečně variabilní se dají mechanicky natáčet a pohybovat kolem svislé osy.

Dalším krokem je pohyb objektů, který již není způsobován fyzickým působením diváka, ale je předprogramován a řízen počítačem. Těmto barevným světelným objektům je věnován hlavní výstavní prostor v prvním patře.

Každý z objektů má svůj vlastní pohon a vlastní počítačovou animaci. Natáčí se a „tancuje“ v prostoru v rytmu, který mu předdefinuje sám autor. Vizuální stránku pohybu artefaktu umocňuje světelná neonová animace, která je rovněž programována pro každý objekt zvlášť.

Proměny barevné světelné atmosféry, změna polohy jednotlivých objektů, které jsou prezentovány v početnějších skupinách, i změny v rychlosti jejich pohybu, nabízejí množství variací a kombinací v prostorovém uspořádání. Celek pak působí velmi emotivně, koexistence jednotlivých rozpohybovaných objektů v prostoru evokuje nenucenou animální živost.           

 
 
Ainaut_Galerie_Závodný.jpg
Ainaut_Galerie_Závodný.jpg
Ainaut_Galerie_Závodný.jpg
Ainaut_Galerie_Závodný.jpg