Galerie Zavodny
IMG_6242jpg.jpg

Heijo Hangen

 
 

Heijo Hangen

1927, Bad Kreuznachu, Německo

Hangen_Galerie_Závodný.jpg


Galerie Závodný představuje formou samostatné autorské výstavy další z významných osobností evropského výtvarného prostoru. Na přípravě výstavy Heijo Hangena se podílel německý historik umění a novinář Hans – Peter Riese, který je rovněž autorem jeho rozsáhlé monografie.

Heijo Hangen /narozen v roce 1927 v Bad Kreuznachu/ je německý umělec, který od počátku svojí tvorby v 50. letech inklinuje ke geometrické abstrakci. Mezi lety 1947 a 1950 studoval Landeskunstschule v Mainzu. Je možné sledovat vývoj jeho maleb od drobných portrétů a zátiší směrem ke kompozicím, které jsou založeny na hře s jednoduchými znaky. Předobrazy těchto kompozic a reliéfů byly zcela jistě práce J. Miróa a A. Caldera.

Na přelomu 50. – 60. let se v kresbách a olejových malbách stále více uplatňuje systematičnost a začínají se objevovat první serielní řady prací Heijo Hangena.  V roce 1962 vytvořil konstruktivistický modul založený na zobrazení čtverce, který je rozdělen dvěma diagonálami. Toto zobrazení a jeho četné variace vešly ve známost pod označením Modulform. Tyto moduly se v dalších letech staly  poznávacím znamením  typickým pro jeho autorskou tvorbu.

Již v 70. letech zaznamenaly práce Heijo Hangena velký ohlas a byly prezentovány ve význačných evropských galeriích. Byl přizván k účasti na výstavě Documenta v Kasselu v roce 1977 a získal rezidenční pobyt ve Ville Massimo v Římě /1976/.

Od roku 1956 Heijo Hangen žije a pracuje v Koblenzi, v současnosti je ve stálé expozici nové budovy Mittelrheinmusea prezentována jeho celoživotní tvorba. V minulosti působil také v Bonnu jako pedagog na American education center U.S.I.S.  Mezi lety 1977 – 1993 byl docentem na Europischän Academie für Bildene Kunst v Trieru.

V roce 2011 získal Heijo Hangen prestižní cenu Petr C. Ruppert Award for Concret Art in Europe.  Jeho práce jsou zastoupeny v celé řadě evropských institucí i v privátních sbírkách.    

 
 
Hangen_Galerie_Závodný.jpg
Závodný_Galerie_Závodný.jpg
Hangen_Galerie_Závodný.jpg
Závodný_Galerie_Závodný.jpg