Galerie Zavodny
O18951_I_fullres.jpg

Jan Kubíček

 
 

Jan Kubíček 

30. prosince 1927 - 15. říjen 2013

Kubíček_Galerie_Závodný.jpg

Malíř, grafik, fotograf Jan Kubíček by se v letošním roce dožil devadesáti let. Vedle Zdeňka Sýkory, Vladislava Mirvalda, Miloše Urbáska, Huga Demartiniho či Milana Grygara patřil k nepřehlédnutelným postavám české geometrické abstrakce.
Výstava v Galerii Závodný nemapuje celoživotní tvorbu autora, ale nabízí jednotlivá zastavení u systematicky uspořádaných souborů prací. Kromě známých pláten je veřejnosti představena také ojedinělá kolekce kreseb a koláží.
Jan Kubíček absolvoval Akademii múzických umění v Praze, byl členem umělecké skupiny Křižovatka /založena 1963/ i členem Spolku výtvarných umělců Mánes /od 1992/.
Začínal jako krajinář a malíř městského prostředí, od počátku 60. let se řadil k experimentální linii, která směřovala ke geometrické abstrakci. Promyšleně se zabýval geometrickými modely, zkoumal jejich variace a možnosti. Pracoval s přísným řádem i prvky náhody a nahodilosti, racionální složka i hravost měly v jeho výtvarném projevu rovnocenné postavení.
Jan Kubíček řešil vazbu základních geometrických útvarů /linie, kruh, čtverec/ k barvě a k ploše obrazu. Barevnou škálu postupně redukoval, moduly a vzorce jednotlivých útvarů propracovával ke složitým systémovým strukturám.
Osvojil si jednotlivé postupy, které mu v tomto procesu napomáhaly: dělení, přičítání a spojování, posuny a rotace, progrese a regrese, postavení prvků v kontrapozici... Vznikla tak jakási metodologie, která přibližovala tvorbu Jana Kubíčka vědecké práci.
V roce 1968 vystavoval v renomované galerii Teufel v německé Koblenzi. V průběhu pobytu se seznámil i s galeristkou Heidi Hoffmann, se kterou poté průběžně spolupracoval a vydal u ní edici grafických listů.
1972 Jan Kubíček se setkal s Güntherem Üeckerem z düsseldorfské skupiny ZERO a s jeho uměleckými souputníky Thomasem Penkem a Georgem Karlem Pfahlerem, později také se švýcarským konstruktivistou Richardem Paulem Lohsem. Ojedinělé kontakty s aktuálními uměleckými trendy v zahraničí se staly cenným potvrzením vlastní cesty.
Významné postavení má vedle malby i Kubíčkova grafická tvorba. V roce 1999 mu byla udělena Cena Vladimíra Boudníka za nejlepší grafiku roku.
V roce 2014 proběhla v GHMP v Praze velká retrospektivní výstava Jana Kubíčka, u této příležitosti byla vydána i jeho monografie.

 
 
Kubíček_Galerie_Závodný.jpg
Kubíček_Galerie_Závodný.jpg
Kubíček_Galerie_Závodný
Kubíček_Galerie_Závodný.JPG