Galerie Zavodny
macho ruky.jpg

Jozef Jankovič

 
 

Jozef Jankovič

8. listopadu 1937

Jankovic_Galerie_Zavodny.jpg

Jozef Jankovič patří k velkým postavám současného slovenského umění. Jednotlivá díla - plastiky, reliéfy, kresby, koláže, grafické listy, architektonická ztvárnění, šperky – připomínají záznamy vpisované do knihy. Není nutné je číst chronologicky, posloupně, samostatné kapitoly vždy vytvoří ucelený a naléhavý příběh. Příběh, jehož hlavním tématem i motivem je člověk.

Jozef Jankovič svůj niterný obraz člověka představuje především prostřednictvím fi gurální tvorby. Postavy, nebo jejich fragmenty /ruce, nohy, hlavy/ často nesou existencionální podtext. Jejich expresivní, dráždivě barevné ztvárnění poutá pozornost a vnáší do tíživé tematiky odlehčení a vtip. Autor skrze své deformované, překládané a roztékající se fi gury odhaluje vědomí i svědomí člověka, jeho omezenou možnost odolávat ideovému, politickému či ekonomickému tlaku společnosti. Z postav se záměrně stávají bezobsažné schrány, které postrádají myšlenkový a duchovní rozměr. Ztrácejí své lidství a redukují se na předměty a věci. Dobře slouží společenskému systému, jsou ohebné, dokážou svá těla i končetiny seskládat tak, aby se podvolily tlaku.

Jankovičovy postavy jsou velmi často symbolicky umístěny do vyhraněného prostoru, který vymezují okna, dveře, pavučiny, zdi, bývají propleteny v žebřících a příčkách. Snad jsou jednotlivé stupně cestou ke svobodě... Figury se snaží chytat rámů, posouvat po stupních, hledat vysvobození. Většinou však končí vpleteny mezi příčele, z žebříků se stává vězení. Stále je však patrna naděje na změnu, cesta je naznačena, jen musí přijít někdo, kdo sovu vůlí překážky překoná...

Stejnou expresivitou výrazu se vyznačují i četné Jankovičovy realizace v architektuře /za všechny např. Památník SNP v Banské Bystrici, 1964–1969, spolupráce s arch. D. Kuzmou, plastika Oběti varují/. Galerie Závodný by ráda ve svých prostorách zprostředkovala setkání návštěvníků s výtvarným světem Jozefa Jankoviče. Je seskládán z fragmentů, rituálních gest a symbolů, které zastupují člověka v různých životních situacích a charakterizují ho, alegorických obrazů a metafor, jež v jinotajích zaznamenávají prožívanou skutečnost. V mnohých pracích je možno zaznamenat autobiografi cké prvky, nadsázku. Výstava nemá tendenci chronologicky mapovat tvůrčí dráhu autora, chtěla by vytvořit prostor, ve kterém mohou diváci rozjímat o možnostech jedince v rámci lidského společenství i o vnímání a směřování sebe sama a současně ukázat široké rozpětí materiálů a technik, se kterými Jozef Jankovič průběžně pracuje.

Samostatná autorská tvorba Jozefa Jankoviče začíná počátkem 60. let po absolvování Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě /1956-1962/. Stojí u vzniku Bratislavských konfrontací /1961, 1962, 1963, 1964, volné sdružení výtvarníků, kteří na společných, výstavách prezentovali svoji autorskou tvorbu/. Po emigraci bratra má pozastaveno členství ve Svazu slovenských výtvarných umělců a ztížené výstavní možnosti. Patří k průkopníkům počítačové grafi ky na Slovensku. Po sametové revoluci se stává prvním rektorem VŠVU v Bratislavě /1990–1994/.

Jozef Jankovič se pravidelně účastnil mnoha výtvarných sympozií a rezidenčních pobytů v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých sbírkách po celém světě.

Životopisné údaje

Ocenění Grand Prix Danuvius´68, Bratislava; Cena Cypriána Majerníka, Bratislava
1969 Cena na VI biennale de Paris, Paříž; Realizace památníku SNP /architekt Dušan Kuzma/ se sochou J. Jankoviče Oběti varují
1983 Herderova cena, Vídeň
1984 Hostující profesor na Hochschule für angewandte Kunst, Vídeň
1984 Cena Ex Aequo na X. Mezinárodním bienále grafi ky, Krakov
1985 Cena Ex Aequo na X. Mezinárodním bienále grafi ky, Banská Bystrica
1990–1994 Rektorem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
1994 Profesorem a vedoucím Katedry sochařství na VŠVU Bratislava
1998 Státní vyznamenání Pribinův řád 1. Stupně
2003 Ocenění Nejkrásnější kniha Slovenka
2003 za výtvarné zpracování bibliofi lského vydání knihy R. Kiplinga If

Zemřel 6. června 2017 v Bratislavě.

Zastoupení ve sbírkách /výběr/
Slovenská národní galerie, Bratislava, SK
Slovenské národní muzeum, Bratislava, SK
Galerie města Bratislavy, SK
Galerie M.A. Bazovského, Trenčín, SK
Považská galerie umění, Žilina, SK
Národní galerie, Praha, CZ
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, CZ
Moravská galerie, Brno, CZ
Galerie Benedikta Rejta, Louny, CZ
Muzeum umění, Olomouc, CZ
Albertina, Vídeň, A
Muzeum XX. století, Vídeň, A
Fokwang muzeum, Essen, D
Arthotek Stadt Oldenburg, D
Kupferstich Kabinet, Drážďany, D
Museum Bochum, Bochum, D
E.P.A.D. La Défense, Paříž, F
Jánus Panonius muzeum, Pécs, H
Kassák muzeum és archívum, Budapešť, H
Muzeum Narodowe, Gdaňsk, PL, Muzeum
Narodowe, Poznaň, PL
Kanagawa Preffectural Gallery, Kanagawa, J
Olympic Park, Seoul, CO
National Museum of Contemporary Art, Seoul, CO
The University of Arizona Museum of Art, Tuscon, USA
The University of Houston, Clear Lake, Houston, USA...

 
 
IMG_5051.jpg
Jankovic_Galerie_Zavodny3.jpg
Jankovic_Galerie_Zavodny2.jpg
Jankovic_Galerie_Zavodny4.jpg