Galerie Zavodny
G9061_I_jpg.jpg

Karel Malich

 
 

Karel malich

1924, Holice, Česká republika

Malich_Galerie_Závodný.jpg


Karel Malich patří mezi zásadní a velmi výrazné osobnosti českého výtvarného umění. Od konce 50. let zhmotňuje své vize v nesčetných malbách, kresbách, grafických listech, reliéfech i objektech v prostoru.

Výstava v Galerii Závodný nemá být retrospektivním pohledem na autorovu tvorbu. Ráda by prezentovala specifický úsek jeho umělecké cesty v rozmezí 60. – 70. let, který se vyznačuje silnou  abstrakcí, čistotou forem a jednoduchostí kresebné linky.

V polovině 60. let se Karel Malich výrazově přibližuje dobově aktuálním konstruktivním tendencím /řada reliéfů a prostorových koridorů, serielně řazené grafické listy, které využívají elementární výrazové formy/. Jeho díla jsou formována jasně vymezeným rozumovým konceptem, zároveň však jsou velmi přirozeně a samozřejmě propojena s niternými prožitky a vizemi autora, které většinou souvisí s celoživotně nejdůležitějším inspiračním zdrojem – představou krajiny.  

Počátkem 70. let se Karel Malich konstruuje plastiky zavěšené volně v prostoru. Práce s drátem umožňuje přenést kresbu z plochy do prostoru. Drátěné objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi, zavěšené i ležící na zemi, odkazují nejčastěji k představě energie krajiny a k přírodním dějům /proudící vzduch, bouřkové mraky/.

Kolem roku 1975 získávají drátěné objekty s tematikou krajiny velmi realistické tvary, často se objevuje motiv Kameneckého kopce, který vystupuje ze vzpomínek na dětství, či stromu.

Následovně zkoumá Karel Malich vlastní zorné pole v jediném momentu zdánlivě všední skutečnosti /např. plastiky Ještě jedno pivo, 1976, Sedím a pozoruji oblohu, 1976/.

Po roce 1977 pracuje Karel Malich s emotivními prožitky, které se týkají spatření vnitřního světla, pozorování vlastní, objemově definované duše, vnímání věčna v čase a prostoru. Ve zobrazování svých vizí se Malich obrací do /často vzdálené/  minulosti. Po dokončení velké plastiky Lidsko-kosmická soulož /1984-1988/ se Karel Malich věnuje především pastelům a pracím na papíře.

Karel Malich vystavoval své práce v mnoha světových i tuzemských institucích /poslední tuzemskou velkou retrospektivní výstavou byla výstava v Jízdárně Pražského hradu, 2013/.

 
 
IMG_8250.jpg
Malich_Galerie_Závodný.jpg
Malich_Galerie_Závodný.jpg
Malich_Galerie_Závodný.jpg