Galerie Zavodny
IMG_8748.jpg

Ludwig Wilding

 
 

Ludvig wilding

1927 Gründstadt, Německo

Hulík_Galerie_Zavodny.jpg

Metodologicky vedená, inovativní tvorba Ludwiga Wildinga vychází z detailního zkoumání geometrických struktur v rovině zrakové percepce.
Prvotní zrakový vjem ve spojení s rozumem či s vizuální a pohybovou pamětí člověka může působit nepravděpodobně, vyvolává pocit pohybu, proměny či velké hloubky reliéfní struktury. Dlouhodobě utvářené smyslové zkušenosti a návyky diváka mohou stát v kontrastu k viděnému jevu, což vnímatele silně znepokojuje.
Sám autor často hovoří o tzv.„irritating art", znepokojivém umění.
Wildingovy reliéfní struktury vždy souvisí s prostorovým viděním, dimenzí skutečné a iluzorní hloubky. Možnosti pohybu, které jsou zapříčiněny střídáním barevných linií a ploch, nestejnými výškami a rozestupy mezi jednotlivými vrstvami reliéfu i stereoskopickým zobrazením se nabízejí při změně zorného úhlu, především při pohybu vnímatele v blízkosti reliéfní struktury. Pohyb diváka mění ploché objekty na zrakovou zkušenost v rozsahu tří dimenzí. 
Mezi roky 1951 - 55 Ludwig Wilding utvářel jednoduché černobílé kresby, koláže a linoryty. Ne zcela pravidlené kresebné linie a plochy čtverců vypovídají o příklonu ke geometrické abstrakci.
V roce 1953 série nazvaná Optické interference začíná etapu objevování účinků prostoru, světla, hloubky a pohybu v reliéfech. Ludwig Wilding striktně užívá bipolaritu černé a bílé barvy, jednoduché geometrizované struktury sestavuje do matric,tzv. moiré vzorů.
Od roku 1960 je Ludwig Wilding v úzkém kontaktu se skupinou Group de recherche d´art visuele /F. Morellet, J. Le Parc, F. Sobrino, J. Stein, Yvaral.../, jejíž členové se zaobírají optokinetikou, stává se členem uskupení Nové tendence /Nouvelle Tendance/ a účastní se i jejich společné výstavy v Museé des Arts décoratifs, Paříž, 1964.V následujícím roce /1965/ vystavuje v galerii Denise René v Paříži.
V roce 1972 se objevují jeho první stereoskopické objekty. Základy stereoskopie si Ludwig Wilding osvojil od Williho Baumeistera a z dřívějších objevů Charlese Wheatstona /kolem roku 1838/.
Dále se však na neprobádaném poli stereoskopie dostává do role průkopníka, vypracoval několik postupů a metod, které jsou zaznamenávány prostřednictvím filmových dokumentů i publikací. K nejznámějším realizacím patří sestrojení stereoskopických objektů, které jsou nahlíženy skrze dvě skleněné tabulky různých barev /červená - zelená/. Tato konstrukce umožňuje čtení nově utvořeného obrazu a sledování pohybu v několika různých plánech. 
Konstruuje hologramy, spolupracuje s německou státní televizí na koncepci nových možností vizuálních triků pro samotné vysílání. Od roku 1980 i 3D fotografiemi a 3D filmy.


Životopisné údaje

Narozen 1927 Gründstadt, Německo, zemřel 2010 Bucholz, Německo.

 
 
Wilding_Galerie_Zavodny1.jpg
Wilding_Galerie_Zavodny3.jpg