Galerie Zavodny
IMG_3168.jpg

Magdalena Jetelová

 
 

magdalena jetelová

4. června 1946

Jetelova_Galerie_Zavodny.jpg

Magdalena Jetelová patří k respektovaným osobnostem současné české i světové výtvarné scény. 
Rozsah její tvorby je značně široký, soustředí se především na mezioborové monumentální projekty určené do konkrétního, autorkou pečlivě zvoleného prostoru. To jí umožňuje realizovat velkoryse pojaté koncepty na pomezí land artu, architektury, konceptuální tvorby, volné sochařské tvorby, světelné projekce a fotografie.

Velká měřítka, se kterými pracuje, se stávají spojnicemi mezi vizemi autorky, reálným prostorem a jeho přenesením do mentální i pocitové roviny. Přinášejí i velké rozpětí a variabilitu v použití materiálů či výtvarných technik.

V roce 1971 dokončila Magdalena Jetelová studia na pražské AVU. Koncem 70. a v první polovině 80. let se soustředila především na tvorbu objemných, hrubě opracovaných dřevěných objektů /stoly, židle, schody/. V roce 1982 navrhla urbanistický projekt Jižní město. Podzemní domy modulují a formují terén nad nimi, terénní vlny a zlomy nově utváří krajinu a zároveň se stávají plnohodnotnou architekturou. V letech 1983–1985 uskutečnila v prostředí pražské Šárky akce s rudým signálním kouřem, které demonstrovaly nesouhlas se sovětskou okupací.

V roce 1985 odešla Magdalena Jetelová do emigrace v Německu. Od roku 1992 pracuje s laserovými světelnými projekty /např. islandský projekt Iceland, 1992, Atlantic Wall, 1995, San Sebastian, 2003, Crossing Kong´s Cross, 1996.../. Neustále ji lákají výtvarné experimenty, které souvisí s architekturou. V letech 1991–1995 vznikají instalace ve výstavních prostorách význačných evropských institucí s názvem Domestikace pyramid /Vídeň, Varšava, Praha, Berlín/. K zajímavým architektonickým posunům patří též Translokace I a II v německém Hannoveru a Darmstadtu.

Souběžně s velkými projekty vznikají díla menších formátů - kouřové obrazy, uhlíkové obrazy, kresby, silverbarytové tisky, videozáznamy.

Výstava Magdaleny Jetelové v Galerii Závodný v Mikulově nemá tendenci mapovat její rozsáhlou tvorbu. Do právě probíhajícího výstavního cyklu Slovo ve mně byla vybrána díla, která by měla reprezentovat Magdalenu Jetelovou jako autorku, která se nebojí hledat nové možnosti vyjádření v souvislostech a kontextech, které směřují k člověku, jeho možnostem, způsobu uvažování i chování. Použité texty korespondují s obsahem jednotlivých vizuálních sdělení. Tyto výtvarné výpovědi jsou velmi přímé a otevřené, stejně jako občanské a lidské postoje samotné autorky.

V. Brucháčková Závodná, duben 2014

 
 
Jetelova_Galerie_Zavodny.jpg
Jetelova_Galerie_Zavodny3.jpg
Jetelova_Galerie_Zavodny2.jpg
Jetelova_Galerie_Zavodny4.jpg