Galerie Zavodny
_DSC5509.jpg

Milan Houser

 
 

milan houser

12. prosince 1971

Houser_Galerie_Zavodny.jpg

Červený posun

Barva zastupuje slovo. Zaznamenává podstatu a obsah výtvarného díla, je základem sdělení tvůrce.
Barva je řád. Kóduje pravidla a rámec pohledu, které autor uznává a respektuje.
Barva probouzí emoce.
Barva defi nuje prostor. Odráží vztahy světel a stínů, utváří hloubku a prostorovou dimenzi.
Barva je dobrodružství.
Barva podléhá fyzikálním zákonům. Stéká a zanechává zřetelné stopy.
Barva se nápadně podobá hudbě. Vytváří libozvučné akordy i disharmonie, dá se zesilovat i oslabovat její intenzita, výsledný celek má svůj ráz, rytmus i kompozici.
Barva je pro Milana Housera také přirozeným, autentickým vyjadřovacím prostředkem, stálým zdrojem inspirace.

Nedotýká se barevné plochy štětcem, snaží se omezit své zásahy na minimum. Barva sama má sílu probouzet život na tuhém, hustě tkaném plátně.

Okamžik zrodu je napínavý. Autor jeho průběh usměrňuje pouze dřevěným skeletem, který je součástí rámu. Z rubové strany tato konstrukce rozděluje plochu plátna do geometrických segmentů.

Velké množství speciálně připraveného změkčeného laku Milan Houser nalévá přímo na plochu plátna, stéká od konstrukčních předělů směrem do středu dílců. Tady v hustých kalužích pomalu schne. Proces schnutí trvá i několik měsíců, na povrchu se objevují drobné praskliny a krakeláže. Stárnutí v čase se stává nedílnou součástí vytvářeného obrazu-objektu.

Nyní může autor přilévat další barevné odstíny. Sleduje jejich překrývání. Snaží se odstranit vzduchové bubliny, které se mezi molekuly jemných pigmentů vloudily. Povrch brousí do zrcadlově lesklé plochy.

Sjednocuje účinek barvy, umožňuje prostupovat světlu do spodních plánů nánosů.

Výsledkem jsou kompaktní, často velkoformátové monochromy. Silně abstrahovaná a redukovaná plocha tvořená transparentními laky vytváří úchvatnou krajinu. Její charakter a rytmus je dán geometrickým rastrem rámové konstrukce, prostorové účinky umocňuje střídání matných a lesklých ploch, světlých a tmavých míst. Barva se stává vypravěčkou. Uvolňuje naše vlastní prožitky.

Na výstavě Red & White budou prezentována především díla červeného barevného spektra. Umožňuje to vybočit z koncepce výstav, které představují tvorbu Milana Housera v ucelených cyklech, ve kterých on sám tvoří. Můžeme tak v časové zkratce sledovat dlouhodobý proces hledání, zdokonalování technologických postupů, jsme svědky akčních procesů, které zůstávají zakonzervovány v čase. Minimum barev ve výstavním prostoru umocňuje působení Houserových obrazů-objektů, koncentruje pozornost diváka.

Houserova červená zpověď společně s Erbovou nákloností k bílé barvě vytvoří ve výstavním prostoru Galerie Závodný divácký koncert pro dva výrazné a dominantní odstíny barevného spektra. Oba autoři užívají linie ke členění plochy a prostoru, mají tedy některá východiska pro svou tvorbu společná.

Milan Houser vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze /1993-2000/, absolvoval v ateliéru monumentální tvorby u Aleše Veselého. Ve své rané tvorbě maloval i fotografoval světelné odrazy různých předmětů a jejich stíny. Vznikaly tak barevně utlumené
abstraktní kompozice, které zaznamenávaly vztahy a působení předmětů reálného světa. Zabýval se i instalacemi v galerijním či exteriérovém prostředí /např. instalace Koule, 2001, Prostor, 2003-2004/.

Práce Milana Housera se těžce zařazují do obecně známých kategorií. Možná není podstatné, zda se v jeho pojetí jedná o obrazy či objekty, zda patří ke skupině formálních vyznavačů geometrické abstrakce... Důležité je, že skrze barevnou plochu otvírá prostor, umožňuje nám vnímat pohyb, intenzitu světla, blízkost stínu, nabízí prožitek uplývání času...

V. Brucháčková Závodná, únor 2014


Životopisné údaje

1971 Narozen 12. 12. ve Vyškově
1985–1989 Pedagogická fakulta MU Brno
1993–2000 Akademie výtvarných umění Praha, ateliér monumentální tvorby A. Veselého
2000 Cena rektora AVU

V současné době je děkanem na FaVU VUT v Brně

Stipendia a sympózia
1998 Kagoshima, Japonsko
2005 Stipendium Pollock-Krasner Fondation
2007 Centre Européen d´Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg, Francie

Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, GJK Trnava, Slovensko, Muzeum města Brna, soukromé sbírky v ČR, Německu, Itálii, Japonsku a USA...

 
 
Houser_Galerie_Zavodny_1.jpg
Houser_Galerie_Zavodny3.JPG
Houser_Galerie_Zavodny1.jpg
Houser_Galerie_Zavodny4.jpg