Galerie Zavodny
IMG_5522.jpg

Pavel Rudolf

 
 

Pavel Rudolf

21. června 1943

Rudolf_Galerie_Zavodný.jpg

Pavel Rudolf, malíř, grafik, fotograf, tvůrce autorských knih a realizací v prostoru, patří k výrazným osobnostem geometrické abstrakce a československého konceptu. 
Počátky jeho tvorby úzce souvisí s lettrismem, k písmu a textu se v průběhu let opakovaně vrací. Práce vystavené v Galerii Závodný jsou spojeny s geometrickými konstrukty, které Pavel Rudolf realizuje podle předem určeného jednoduchého pravidla. 
Základním stavebním kamenem Pavla Rudolfa je konkrétní bod v prostoru. Tento bod je možno propojit s jakýmkoliv dalším definovaným bodem. Soustava těchto bodů může utvářet vrcholy jednotlivých obrazců a těles. Výsledné spojnice, jakési trajektorie, vypovídají o možnosti přímočarého či složeného pohybu a na plátně jsou nositelkami vizuálního záznamu. Nejčastěji se jedná o tenké kresebné linie.
Předem formulované pravidlo vždy uvádí cyklus kreseb a maleb, ve kterých Pavel Rudolf zkoumá všechny možnosti, které mu jím stanovená závazná formulace umožňuje. Vznikají tak série prací, které důsledně dokumentují způsob uvažování autora. 
K nejzajímavějším cyklům patří práce, ve kterých je obrazová plocha plátna zaplňována kresebnými liniemi kružnic. Na základních osnovách kružnic velkých poloměrů se středy v centru plátna jsou položeny středy kružnic s malými poloměry. Jejich množství a vzájemné prolínání vytváří velmi hustou strukutru, která se vizuálně dá připodobnit k výšivce či k technice drátování. Díky užití několika barevných akcentů zůstává plocha plátna pro diváka stále srozumitelná a je možno rozpoznat středy i průběh jednotlivých kružnic.
Jeho zásahy do tištěných materiálů /fotografie, hudební partitury a textové záznamy/ a tvorba v prostoru vypovídají o jeho vazbě ke konceptu, zároveň však neztrácí souvislost s elementárními prvky geometrického názvosloví.
K zajímavým cyklům patří take série hudebních partitur. Tvorba Pavla Rudolfa je spjata s Brnem, ve kterém žije a pracuje. Na výtvarné scéně na sebe upozorňuje již začátkem 60. let /1959 - 1963 ystudoval v Brně Uměleckoprůmyslovou školu/ a jeho tvorbu velmi pozorně sledoval teoretik umění Jiří Valoch.

 
 
Rudolf_Galerie_Zavodný.jpg
Rudolf_Galerie_Závodný.jpg
Rudolf_Galerie_Závodný.jpg
Rudolf_Galerie_Závodný.jpg