Galerie Zavodny
CRW_4168.jpg

Radoslav Kratina

 
 

Radoslav kratina 

2. prosince 1928 – 10. září 1999

Kratina_Galerie_Zavodny.jpg

Radek Kratina - Jistota v proměnách


Myšlenka - dotyk - pohyb - změna - souznění v prostoru - opakování - jednoduchost. Pojmy, které tvoří hraniční kameny
na tvůrčí cestě Radka Kratiny.

Jeho výtvarná práce je prostoupena snahou o prolnutí dvou zdánlivě nesourodých světů - světa přísného řádu, systematičnosti a světa náhody a nahodilosti. První oblast utváří sám autor. Pro svá díla koncipuje a vytváří promyšlenou kombinaci několika opakujících se tvarů, které generují soustavy či spojnice geometrických prvků. Vzniklé segmenty se střídají v pravidelném rytmu. Svým objektům propůjčuje ráz střízlivosti, některé z nich odhmotňuje - variabily /pohyblivé objekty/ jsou provázány s okolním prostorem, prázdná místa mezi jednotlivými prvky jsou v prostoru stejně důležitá jako pevné části, některá seskupení působí velmi vzdušně.

Oblast náhodných změn zastupuje sám divák. Může jednotlivé objekty variovat a proměňovat dotykem ruky, tlakem prstů. Touha dotknout se vede pohyb paže, dlaň přetváří a formuje rozložení objektu, jeho velikost a natočení, deformuje profil povrchu /zastrčení či povytažení sirek, kolíků, válečků/. Je to hra s nahodilostí či záměrností zásahů na objektu, hra s tvary, s kombinacemi barev, s okamžikem.

Divák je vtažen do výtvarného světa Radka Kratiny, nikdy ale nemůže být skutečným spoluautorem. Vnitřní vazby, možnosti a rozsah pohybu, druh materiálu a jeho povrchové zpracování, způsob spojení, čepy, závity, dutá tělesa a jejich teleskopické využití, rastry nebo otočné a skládací mechanismy již předurčil a pevně ukotvil autor. Tyto hranice, stejně jako jednoduchá geometrická forma, jsou nedotknutelné.

Člověk se stává partnerem exponovaných děl, patří do sestavy velké Kratinovy „stavebnice", která obsahuje množství různých variant. Ve všech svých nesčetných podobách je ale srozumitelná, čitelná, prosta přetvářky a stejně jako Radek Kratina přímá a velmi osobní.

Životopisné údaje

Narozen 2.12.1928 v Brně, zemřel 10. 9. 1999 v Praze

1943-1948 Škola uměleckých řemesel
1952-1957 VŠUP Praha, prof. J. Novák, A. Fišárek
Během studií tvorba návrhu látek na šaty a závěsy
1958 Kolekce textilních návrhů pro EXPO 1958 v Bruselu
1963-1967 Série monotypů, experimentálních otisků a frotáží
60. léta Struktury se zápalkami, dřevěné variabily
1967-1971 Členem Klubu konkretistů
Od 70. let Kovové variabily

Samostatné výstavy (výběr)
1966 Ústí nad Labem, Divadlo hudby
1967 Jihlava, OG Vysočiny
1967 Louny, Galerie Benedikta Rejta
1969 Havířov, Galerie Tvář /s R. Valentou/
1970 Praha, Alšova síň /s Demartinim/
1979 Münster, Sonnering Galerie
1988 Praha, Atrium /se Z. Sýkorou/
1989 Brno, Moravská galerie
1990 Žďár nad Sázavou, Art Galerie /se S. Zippe/
1991 Karlovy Vary, Galerie umění /s D. Chatrným/
1991 Vídeň, Galerie Operngasse
1992 Berlín, Kulturní a informační středisko ČSFR /s V. Hulíkem/
1998 Ostrava, GVU
2000 Praha, České muzeum výtvarného umění
2000 Liberec, Radek Kratina 1928-1999
2004 Praha, Galerie Montanelli
2005 Berlín, Galerie Palais am Festungsgraben

 
 
Kratina_Galerie_Zavodny.jpg
Kratina_Galerie_Zavodny.jpg
Kratina_Galerie_Zavodny.jpg
Kratina_Galerie_Zavodny.jpg