Galerie Zavodny
O8241_I_jpg.jpg

Roland Goeschl

 
 

Roland Goeschl

25. listopad 1932 - 25. prosinec 2016

Goeschl_Galerie_Zavodny.jpg

Modrá, žlutá, červená - erbovní barvy, které spoluutvářejí svět salzbursko-vídeňského nestora Rolanda Goeschla. V této barevné trikoloře získávají novou identitu fasády domů /např. Humanic-Haus Vídeň, 1976, Fliese City Süd, Vídeň, 1978/, povrchy objektů i nástěnné desky.

Žák vídeňského profesora Frtize Wotruby /1956-1960/, později i jeho asistent na vídeňské výtvarné akademii /1963-1966/, strávil v roce 1962 devět měsíců stipendijním pobytem na Royal college of Art v Londýně.

Prosadil se především jako sochař. Svoje objekty velkých rozměrů komponuje ze stejně velkých barevných kvádrů, které pouze různým natočením jednotlivých segmentů mění svůj tvar i barevnou kompozici.

Goeschlovy plastiky jsou často součástí veřejných prostor, vstupují do přímé interakce s architekturou i s obyvateli. Své Zdi /jedno z velkých a nosných témat/ staví v ulicích Vídně, v Linci, Hannoveru, Berlíně... Rád doplňuje a přetváří průčelí impozantních městských staveb / např. Muzeum 20. století, Vídeň, 1969/, mění tvář uličních řad /projekt Farbstrasse/, na Bienále současného umění v Montevideu, Kanada, 1969 realizuje projekt Barevná cesta.

Jeho oblíbeným matriálem jsou dřevo a kov. Umožňují mu pracovat ve velkém měřítku, tvoří těla sloupů a mnohostěnů. Goeschlův typický rukopis lze ale postihnout i v menších pracích - kresbách, fotomontážích, tiscích.

Nezaměnitelný výtvarný projev otevřel Rolandu Goeschlovi dveře velkých světových galerií, výstavních institucí i soukromých sbírek. Po vídeňském Belvederu, Grazu, německém Bonnu, Berlíně, Norimberku, Hannoveru... můžeme dílo Rolanda Goeschla obdivovat i v Mikulově.

Životopisné údaje

1932 25. 11. narozen v Salcburku
1955 Účastnil se Letní akademie v Salzburku /Giacomo Manzu/
1956-1960 Studium na Akademii výtvarných umění ve Vídni, profesor Fritz Wotruba
1962 Stáž na Royal College of Art, Londýn
1963-1966 Asistentem profesora Fritze Wotruby
1964 Účastní se výstavy Documenta III, Kassel
1965 Quatrieme Biennale de Paris, cena za Sochařství Půlroční stáž v Paříži
1967 Účastník Expa´67 v Montrealu Bienále 67 v Grazu
1968 Documenta IV, Kassel
1969 Bienále konstruktivního umění v Norimberku Projekt Farbweg, Montevideo, Uruguay
1969-1973 Projekt fi lmů fi rmy Weber pro fi rmu Humanic
1972-2000 Profesorem na Technické univerzitě ve Vídni
1976 Cena města Vídně za výtvarnou tvorbu
2002 Výstava One man show Roland Goeschl v Galerii Petera Lindnera, Vídeň
2006 Výstava Pohled zpátky 1957- 2005, Horní Belveder Vídeň

 
 
Goeschl_Galerie_Zavodny1.jpg
Goeschl_Galerie_Zavodny_3.jpg
Goeschl_Galerie_Zavodny2.jpg