Galerie Zavodny
IMG_5080.jpg

Rudolf Valenta

 
 

rudolf valenta

27. září 1929 - 7. května 2015

valenta_galerie_zavodny.jpg

Rudolf Valenta patří k výrazným osobnostem českého konstruktivismu. Své myšlenky a principy tvorby zpočátku rozvíjel v okruhu členů Klubu konkrétistů /založen roku 1967, k jeho osobnostem patřili např.: Arsén Pohribný, Radoslav Kratina, Eduard Ovčáček, František Kyncl, Jiří Hilmar, Karel Trinkewitz, Dalibor Chatrný, Tomáš Rajlich, Eduard Antal, Alojz Klimo... /. 

Šedesátá léta prožil na Ostravsku, v přímém kontaktu s prostředím hutí. Možnost přístupu k hutnímu odpadu a kovovému šrotu předurčila železo jako výchozí materii pro Valentovy prostorové objekty. V roce 1967 se Rudolf Valenta podílí na organizaci Prostorových forem, ostravského sympozia kovové plastiky. Sympozium je na mapě českého výtvarného umění jedním z důležitých bodů, vznikají zde mimo jiné význačné práce Aleše Veselého a Karla Nepraše.

Po počátečním okouzlení materiálem se soustřeďuje na promyšlenou kompozici a geometrickou stavbu díla. Jednotlivé části objektů jsou redukovány na základní geometrické tvary - kruh, čtverec, trojúhelník, přímku. Jejich vzájemná vazba, průniky a především samotná instalace a umístění v prostoru utváří svébytné architektonické koncepty. Opakovaně je využíván princip audiovizuální interakce s divákem, který je tvořen kovem, barvami, světelnými efekty a zvuky /např. projekt Labyrint, Situace č. 10, Virtuální prostory/. 
V roce 1970 Rudolf Valenta emigroval do Londýna a od roku 1974 žije v Berlíně.

1979 se účastní výstavy Konstruktive Concepts ve Stockholmu, v 80. letech vzniká grafický cyklus Nová geometrie, výjimečná řada nástěnných struktur NAKO a plastiky ve veřejném prostoru /Velký Fibonacci v Gundelfingenu 1984 a Lineární prostorový objekt u Slezské brány v Berlíně 1985 - 87/. Především po roce 1989 začíná znovu intenzivně pracovat s barvou, která podporuje prostorovou představivost.
Práce Rudolfa Valenty jsou ztvárněny různými technikami - kresba, grafika, objekty a modely z kovu, dřeva, betonu, fotografie, koláže utvořené digitálními programy, realizace ve veřejném prostoru... Jejich poznávacím znamením jsou promyšlená kompozice, čisté zpracování a pocit řádu a harmonie.

 
 
Valenta_Galerie_Zavodny1.jpg
Valenta_Galerie_Zavodny_3.jpg
valenta_galerie_zavodny2.jpg
Valetna_Galerie_Zavodny3.jpg