Galerie Zavodny
18.145 50x40.jpg

Rudy Lanjouw

 
 

rudy lanjouw

1954, Beilen, Nizozemí

Lanjouw_Galerie_Závodný.jpg


Výstava nizozemského umělce Rudyho Lanjouwa v Galerii Závodný jemně vybočuje z galerijního konceptu výstavních aktivit v oblasti konstruktivního umění.

Nefigurativní tvorbu R. Lanjouwa není jednoduché zařadit a bezezbytku charakterizovat, stmelujícím prvkem v každé etapě jeho tvorby je abstraktní, hutná a pastózní malba. 

V počátcích je patrné sepětí s tašistickými a lettristickými  odkazy. Do vrstvených barevných ploch zapracovává písek, útržky papírů, odřezky kartónu, na plátnech se objevují písemné znaky a jednoduché symboly.      

Postupně se jeho rukopis minimalizuje a těmto tendencím vzdaluje, barevné spektrum se přiklání spíše k monochromnímu projevu. Jednotlivé vrstvy nanášené barvy se vzájemně překrývají, divák může mít pocit, že se účastní archeologického výzkumu, který mu dovolí objevit vždy něco nového při vizuálním kontaktu s dílem. 

Mnoho obrazů Rudyho Lanjouwa bylo inspirováno rytmem. Rytmizovaná segmentace maleb často představuje parafrázi hudebních skladeb /autor má velmi blízko k hudebním motivům Simeona ten Holta/, někdy také vychází i z jemných vibrací, které reflektují vnitřní rozpoložení autora.

Povrch maleb či kreseb často velmi výrazně definují geometrické či amorfní linie a plochy, pro které Rudy Lanjouw volí kontrastní barvy, nejčastěji černou. Horizontální či vertikální dělení plochy vnáší do obrazů pohyb, společně s vrstvením obrazové plochy vyvolává pocit další dimenze v díle. Na výstavě v Galerii Závodný je možné zhlédnout i třídimenzionální objekty.

Práce R. Lanjouwa jsou zastoupeny v mnoha institucionálních i soukromých sbírkách v Evropě, výstavní aktivity tohoto umělce

plátno, papír, malba, štětec

to je začátek

a já

tvořím, vrstvím na plátno barvu

zatím není nic hotovo, vše je otevřeno

každý následný zásah ukazuje cestu a nahlodává

koncentraci – co je ještě možné a co ne?

 

musím rozhodnout

R. L. 2016

 
 
Lanjouw_Galerie_Závodný.jpg
Lanjouw_Galerie_Závodný.jpg
Lanjouw_Galerie_Závodný.jpg
Lanjouw_Galerie_Závodný.jpg