Galerie Zavodny
T. Sengers.jpg

Tonneke Sengers

 
 

tonneke Sengers

1959, Nizozemí.

Sengers_Galerie_Závodný.jpg

Práce Tonneke Sengers jsou silně spjaty s architekturou. Tvary nástěnných reliéfů a vnitřní uspořádání jejich ploch a linií často reagují na konkrétní architektonický prostor.

Své reliéfy vyřezává laserem z hliníkových plátů. Jejich kovový povrch poté pokrývá akrylová malba, nejčastěji ve dvou výrazných odstínech. Většinou se jedná o kombinaci černá – bílá či šedá a bílá barva.

Základním tvarem reliéfů je čtverec, krychle kosoúhelník nebo hexagon. Jejich vnitřní prostor je bohatě strukturován pravidelnou mřížkou či opakovanými průběžnými liniemi v různých směrech. Střídání černé a bílé barvy, prázdného a plného prostoru, způsobuje opartové efekty a vnáší do prostoru plošného reliéfu hloubku.

Reliéfy jsou zavěšeny na zdi v odstupu, to umožňuje proudu světla vykreslovat stíny jednotlivých pásků a segmentů. Na zdi tak vzniká nový obrazec modelovaný pouze působením světla a stínů.

Zvláštní kategorii tvoří rozměrné realizace in situ. Nástěnné malby a reliéfy doplňují architekturu interiérů, realizovány bývají i na fasádách budov. Častým motivem bývá průběžná černá linie, segmentovaná do kratších a ohraničených úseků.

 
 
Sengers_Galerie_Zavodný.jpg
Sengers_Galerie_Závodný.jpg