Galerie Zavodny

Jiří Valenta Karel Zlín

 
 

jiří valenta & karel zlín

 
Valenta_Galerie_Zavodny.jpg

jiří valenta

Existují místa, která pomáhají otevírat cestu pro lidskou mysl. Uvolňují a osvobozují duši a vědomí člověka z pevné skořápky tělesné schránky, povznášejí ji do vyššího řádu zákonitostí vesmíru a vytvářejí útočiště a bezčasí pro duchovní meditaci. Setkání za branami běžného smyslového vnímání zprostředkovávají i čisté, tiché obrazy Jiřího Valenty.

Zlin_Galerie_Zavodny.jpg

karel zlín

Svou pílí se dokázal prosadit v cizím prostředí. Vytržen z kontextu běžných zvyklostí, profesních i rodinných vazeb, bez zázemí a často i bez fi nančních prostředků. Výtvarník Karel Zlín od roku 1976 žije a tvoří v mekce výtvarného světa, v Paříži.